Wszystkie kategorie

Wiedza

Podatki

Sądy po stronie nabywców w zakresie prawa do odliczania VAT

Sądy po stronie nabywców w zakresie prawa do odliczania VAT

W sytuacji, w której do wyświadczenia usługi lub dostawy towaru faktycznie doszło, brak rejestracji w przypadku rzeczywistego wykonawcy usług lub dostawcy towarów i wystawcy faktur, jak też niewywiązywanie się przez niego z obowiązku deklarowania i płacenia należnego VAT, same nie pozbawiają nabywcy tych fakturowanych usług czy dostaw prawa do odliczenia.

więcej

Zarządzanie wierzytelnościami

Egzekucja z ruchomości w świetle projektu ustawy o komornikach sądowych

Egzekucja z ruchomości w świetle projektu ustawy o komornikach sądowych

W nowej ustawie o komornikach sądowych ustawodawca w sposób znaczący modyfikuje zasady prowadzenia egzekucji z ruchomości.  Jak wpłynie to na skuteczności tego sposobu egzekucji?

więcej

Firma

Czy planowana nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego faktycznie przyspieszy i usprawni postępowania?

Czy planowana nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego faktycznie przyspieszy i usprawni postępowania?

Opublikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 27 listopada 2017 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw stanowi próbę przyspieszenia postępowań rozpoznawanych w ramach procedury cywilnej. Prezentowane zmiany wprowadzają szereg nieznanych dotychczas instytucji na gruncie postępowania cywilnego i dotyczyć mają niemalże każdego z jego etapów. 

więcej

Newsletter