Wszystkie kategorie

Wiedza

Zarządzanie wierzytelnościami

Krajowy Rejestr Zadłużonych ułatwi życie wierzycielom

Krajowy Rejestr Zadłużonych ułatwi życie wierzycielom

1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy, które rozdzieliły prawo upadłościowe od restrukturyzacyjnego. Krajowy Rejestr Zadłużonych jest kontynuacją reformy prawa upadłościowego, która niewątpliwie odniosła sukces. Rośnie liczba postępowań, które pozwalają osobom fizycznym na oddłużenie się. Teraz ustawodawca robi krok w kierunku wierzyciela, ułatwiając mu nadzór nad toczącym się postępowaniem. Rejestr ma powstać najpóźniej do 26 czerwca 2018 r. Na chwilę obecną prace są na etapie legislacyjnym.

więcej

Konsument

Zmiany w ustawie o BIG – ach w ujęciu praktycznym

Zmiany w ustawie o BIG – ach w ujęciu praktycznym

System wymiany informacji gospodarczych odgrywa znaczącą rolę w zakresie planowanych i przeprowadzanych transakcji oraz doboru kontrahenta. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zmian, które zostały wprowadzone w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530 ze zm.) i  wejdą w życie w listopadzie bieżącego roku. Nowelizacja ma na celu wsparcie wierzycieli zmuszonych do egzekwowania długów, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony dłużnika. Przedstawiona analiza nowych i modyfikowanych regulacji pozwoli przedsiębiorcom zrozumieć charakter tych zmian oraz ich znaczenie w praktyce.

więcej

Zarządzanie wierzytelnościami

Obciążenie wierzycieli opłatami egzekucyjnymi w postępowaniach umorzonych z uwagi na bezskuteczność egzekucji

Obciążenie wierzycieli opłatami egzekucyjnymi w postępowaniach umorzonych z uwagi na bezskuteczność egzekucji

W związku z sejmowymi pracami legislacyjnymi nad projektami ustaw o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na projektowane rozwiązania dotyczące obciążania wierzycieli opłatami egzekucyjnymi w postępowaniach umorzonych z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Zmiany dotyczyć będą także sytuacji, gdy postępowanie umorzone będzie na wniosek wierzyciela lub z uwagi na jego bezczynność. Planowane rozwiązania dotyczyć będą nie tylko postępowań wszczętych po wejściu w życie ustawy, ale także tych, które będą wszczęte przed tą datą. Szczegóły w tym zakresie przedstawiamy w końcowej części niniejszej informacji.

więcej

Newsletter