Wszystkie kategorie

Wiedza

Zarządzanie wierzytelnościami

Uznanie długu jako zniweczenie zarzutu pozwanego w postępowaniu cywilnym

Uznanie długu jako zniweczenie zarzutu pozwanego w postępowaniu cywilnym

Czym jest uznanie długu? W jaki sposób jego uzyskanie chroni interesy majątkowe wierzyciela? W jaki sposób wykorzystać takie oświadczenie w postępowaniu sądowym?

więcej

Zarządzanie wierzytelnościami

Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego

Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego

Ogłoszenie upadłości przez jednego z małżonków nie pozostaje obojętne dla majątku żony czy męża. Co dzieje się z majątkiem wspólnym małżonków i jaki wpływ mieć to będzie na wierzycieli?

więcej

Podatki

Sądy po stronie nabywców w zakresie prawa do odliczania VAT

Sądy po stronie nabywców w zakresie prawa do odliczania VAT

W sytuacji, w której do wyświadczenia usługi lub dostawy towaru faktycznie doszło, brak rejestracji w przypadku rzeczywistego wykonawcy usług lub dostawcy towarów i wystawcy faktur, jak też niewywiązywanie się przez niego z obowiązku deklarowania i płacenia należnego VAT, same nie pozbawiają nabywcy tych fakturowanych usług czy dostaw prawa do odliczenia.

więcej

Newsletter