Aleksandra Bogdanowicz

Director of Finance and Administration Division


Aleksandra Bogdanowicz

Edukacja

  • Finanse i Rachunkowość, Wyższa Szkoła im Prof. Romualda Kudlińskiego w Warszawie
  • Finanse i Rachunkowość, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie

Języki obce

angielski

Doświadczenie

W RK Legal pracuje praktycznie od początku istnienia kancelarii. Kieruje pracą kilkuosobowego Departamentu Administracji, który odpowiada za obsługę księgową, kadrową, finansową czy marketingową firmy. Nadzoruje też działania sekretariatu oraz procesy rekrutacyjne i personalne.

Zna świetnie firmę, pracowników i naszych klientów, dzięki czemu sprawnie koordynuje i nadzoruje obsługę administracyjną całej organizacji. Dba także o dobry przepływ informacji między klientami a kancelarią.

Odpowiada za terminowe i poprawne prowadzenie dokumentacji. Planuje i realizuje działania w zakresie obsługi gospodarczej, transportowej i inwestycyjnej. Negocjuje warunki współpracy z firmami zewnętrznymi i podwykonawcami.

Koordynuje proces przepływu dokumentacji w firmie, procesy płatności i rozliczeń z kontrahentami i dostawcami zewnętrznymi.

 

Tel. +48 22 380 33 44
E-mail:  bogdanowicz@rklegal.pl
LinkedIn | vCard