Aleksandra Kozubska

Associate

Real Estate Department


Aleksandra Kozubska

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (w trakcie),
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawo (2017).

Języki obce

angielski, niemiecki

Praktyki

NIERUCHOMOŚCI (obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych; spory sądowe pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi i deweloperami; opiniowanie umów; postępowania dotyczące wywłaszczonych nieruchomości oraz sprawy odszkodowawcze z tym związane; postępowania administracyjne dotyczące nieruchomości.)

Doświadczenie

Wspiera pracę Departamentu Nieruchomości w zakresie rynku nieruchomości i inwestycji budowlanych. Zajmuje się również zagadnieniami prawa administracyjnego i cywilnego.

Dodatkowe informacje

Napisała pracę magisterską poświęconą aspektom prawno-kryminalistycznym wypadków śmiertelnych podczas ekspedycji wysokogórskich, którą obroniła na ocenę celującą w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje zainteresowania tym tematem planuje rozwinąć na studiach doktoranckich.

Publikacje

"Przekształcenie użytkowania wieczystego nadal z niewiadomą" Rzeczpospolita, 28.12.2018 r.

 

Tel. +48 22 165 43 11
E-mail kozubska@rklegal.pl
LinkedIn | vCard