Anna Jamiołkowska

Senior Associate

B2B Credit Management Department


Anna Jamiołkowska

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (w trakcie)
  • Uniwersytet Warszawski, Akademia Spółek – Studia podyplomowe (2013)
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Prawo (2011)

Praktyki

POSTĘPOWANIE CYWILNE (dochodzenie roszczeń na drodze sądowej oraz na etapie egzekucji komorniczej; zabezpieczenie interesów klientów w umowach; prawo wekslowe; postępowania przeciwegzekucyjne; Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) 

PRAWO UPADŁOŚCIOWE (zgłoszenia wierzytelności; prowadzenie i kontrola postępowań; wyłączenia z masy upadłości)

PROCESY SĄDOWE (postępowania o zapłatę; postępowania przeciwegzekucyjne oraz w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia)

Języki obce

angielski

Doświadczenie

Zajmuje się szeroko pojętą windykacją należności. Odpowiada za pełen proces odzyskiwania należności - zarówno działania polubowne, takie jak przygotowywanie pisemnych wezwań do zapłaty, kontakt z dłużnikami, negocjacje ugód, jak również działania sądowe i egzekucyjne.

Prowadzi również sprawy w zakresie dochodzenia należności spornych, opartych na umowach cywilnoprawnych z zakresu prawa cywilnego. A także z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. 

Tel. +48 22 165 43 15
E-mail jamiolkowska@rklegal.pl
LinkedIn | vCard