Anna Ziętek

Senior Associate

Real Estate Department


Anna Ziętek

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (2015)
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) (summa cum laude)
  • The University of Warwick w Wielkiej Brytanii (2010)

Praktyki

NIERUCHOMOŚCI (obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych; postępowania administracyjne dotyczące nieruchomości; postępowania reprywatyzacyjne dotyczące tzw. gruntów warszawskich, nacjonalizacji przemysłu, reformy rolnej, wywłaszczonych nieruchomości; opiniowanie i przygotowywanie umów; odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne)

PROCESY SĄDOWE (procesy: o zapłatę przeciwko deweloperom za wady nieruchomości, dotyczące
tzw. opłat półkowych, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości; sprawy przed sądami administracyjnymi)

Języki obce

angielski

Doświadczenie

Obsługuje klientów w zakresie nieruchomości. Specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych i cywilnych, w tym dotyczących reprywatyzacji i roszczeń dekretowych.

Posiada doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu klientów m.in. w sprawach dotyczących funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, w sprawach odszkodowań za wady nieruchomości, w sprawach reprywatyzacyjnych, w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Zrealizowane projekty

Jest członkiem zespołu nieruchomości obsługującego wspólnoty mieszkaniowe i zajmującego się postępowaniami administracyjnymi i sądowymi dotyczącymi nieruchomości. Opiniowała i sporządzała umowy dotyczące nieruchomości.

Praktyka mecenas Anny Ziętek obejmuje również procesy sądowe nie tylko przed sądami powszechnymi, ale również przed sądami administracyjnymi i sądami arbitrażowymi.

Wspierała zespół w sprawie, w której prawomocnie zostało zasądzone przez Sąd na rzecz klienta wysokie odszkodowanie, w związku z brakiem zwrotu poprzedniemu właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości.

W ramach swojej praktyki niejednokrotnie mierzyła się z zadaniami trudnymi, których rozwiązanie wymagało dużej wiedzy merytorycznej i zaangażowania. 

Dodatkowe informacje

Pracę magisterską mecenas Anna Ziętek pisała pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Zielińskiego w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i poświęciła ją odpowiedzialności deliktowej podmiotów wykonujących władzę publiczną w prawie polskim i brytyjskim.

Tel. +48 22 165 43 22
E-mail zietek@rklegal.pl
LinkedIn | vCard