Arkadiusz Siwik

Senior Associate

Litigation Department


Arkadiusz Siwik

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie (2015),
  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierunek: prawo stacjonarne (2012),
  • Erasmus Programme – University of Bremen, kierunek: prawo stacjonarne (2011-2012).

Języki obce

angielski, niemiecki

Praktyki

Postępowanie cywilne (analiza orzecznictwa, sporządzanie pism procesowych, dochodzenie roszczeń na drodze sądowej oraz na etapie postępowania egzekucyjnego, postępowanie przeciwegzekucyjne oraz zabezpieczające, Eletkroniczne Postępowanie Upominawcze),

Prawo upadłościowe (weryfikacja dokumentów oraz aktów prawnych, zgłaszanie wierzytelności, prowadzenie i kontrola postępowań),

Procesy sądowe (sprawy o zapłatę, w tym m.in. odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania, z przedmiotu najmu, dzierżawy, sprawy o zwrot pożyczek, prowadzenie procesów przeciwegzekucyjnych).

Doświadczenie

Z Kancelarią RK Legal współpracuje od 2016 roku. Odpowiada za kompleksową obsługę przedsiębiorstw i klientów korporacyjnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym matrialnym oraz procesowym.

Uczestniczy w bieżących projektach, dokonując ich analizy od strony prawa cywilnego materialnego oraz procesowego z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

Przedmiotem jego zainteresowań jest tematyka związana z procesem cywilnym.

Dodatkowe informacje

Pracę magisterską na temat czasu pracy, mecenas Arkadiusz Siwk napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Goździewicza w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Mecenas Arkadiusz Siwik posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu licznych procesów sądowych z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz karnego.

Do problemów powierzonych przez Klienta podchodzi w sposób indywidualny, szukając optymalnych rozwiązań z uwzględnieniem stanowiska Klienta.

 

Tel. +48 22 165 43 55
E-mail siwik@rklegal.pl
LinkedIn | vCard