Bezpieczna Praca Zdalna.
Zmiana przepisów i bezpieczeństwo danych
#WARSZTAT INDYWIDUALNY dla Klientów RK Legal
Dzisiejsze zaniedbania w tym zakresie mogą oznaczać konsekwencje dla pracodawców przez następne lata. Projekt nowych regulacji w tym zakresie jest oddalony w czasie, a praca zdalna wymaga działania tu i teraz.

Dlatego przygotowaliśmy dla naszych kKlientów indywiduwalne warsztaty #BezpiecznaPracaZdalna, które łączą w sobie wiedzę o:

  • zmieniających się przepisach prawnych 
  • aktualnych możliwościach regulowania pracy zdalnej
  • Kwiestiach bezpieczeństwa danych w organizacji zarówno pod kątem rodo, jak i IT

​Pełen program:

Moduł 1 – Prawo Pracy

W tej części skupimy się na praktycznych rozwiązaniach najbardziej palących kwestii związanych z organizacją pracy. Podpowiemy, jak skonstruować regulamin pracy zdalnej, który obydwu stronom zapewni bezpieczeństwo i komfort działania.

Kontrola pracownika

Praca zdalna rządzi się oczywiście swoimi prawami. Cały czas mamy jednak do czynienia z „pracownikiem”, tj. z osobą która wykonuje pracę podporządkowaną, pod kierownictwem pracodawcy i zobowiązana jest do wykonywania jego poleceń. Już teraz obecne przepisy dają dodatkowe narzędzia do sprawdzania wykonywania pracy przez pracowników zdalnych. Warto narzędzia takie wprowadzić do wewnętrznych regulacji istniejących w firmie. Nie zawsze wzmożona kontrola pracownika zdalnego nie będzie potrzebna. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, kiedy będzie należało sięgnąć do konkretnych regulacji prawnych umożliwiających taką kontrolę.

Miejsce wykonywania pracy zdalnej

Czy i jak określać miejsce wykonywania pracy zdalnej? Choć prawo nie narzuca obecnie miejsca wykonywania pracy zdalnej, wiele wskazuje, że pracodawca powinien ustalić z pracownikiem, w jakim miejscu / miejscach będzie wykonywał pracę zdalną. Brak takiego ustalenia może spowodować wiele praktycznych problemów, w tym związanych z kwestiami podatkowymi, sprawdzeniem miejsca rzekomego wypadku przy pracy czy brakiem możliwości wezwania pracownika do pracy stacjonarnej.

Czas pracy

Przepisy milczą o czasie pracy przy pracy zdalnej. Jednocześnie rozliczanie czasu pracy pracowników zdalnych rodzi wiele wątpliwości. Pomożemy ustalić prawidłowe formy rozliczania czasu pracy dla pracowników i ustalania nowych systemów czasu pracy. Zbadamy zgodność z prawem pracy stosowanej praktyki rozliczania czasu pracy pracowników zdalnych.

Odwoływanie z pracy zdalnej

W nowej rzeczywistości może pojawić się potrzeba elastycznego reagowania na zmiany rynkowe. Jeśli zasady odwoływania polecenia pracy zdalnej nie zostaną prawidłowo określone, pracodawcy mogą mieć realny problem z powrotem pracowników do pracy w siedzibie firmy.

Ponoszenie kosztów na rzecz pracownika

W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik pracuje na własnym sprzęcie komputerowym lub używa w celach służbowych swojego telefonu. Obowiązek zabezpieczenia danych w takiej sytuacji to tylko jedna strona medalu. Drugą, nie mniej istotną kwestią, jest ewentualne zapłacenia pracownikowi za używanie własnego sprzętu. Brak przyjęcia w tym zakresie jasnych i czytelnych reguł może spowodować za jakiś czas poważne konsekwencje finansowe.

Regulamin pracy zdalnej

Choć projekt nowych przepisów dotyczących pracy zdalnej nie wszedł jeszcze w życie, regulaminy dotyczące pracy zdalnej należy wdrażać już teraz. Potencjalny wyciek danych lub wypadek w domu nie będzie czekał na nowe regulacje. Z kolei istniejące regulaminy należy także zaudytować pod kątem projektowanych nowych przepisów.
Z projektu da się bowiem czytać już teraz intencję ustawodawcy, co do uregulowania kwestii BHP czy też kontrolowania pracownika.

 

Moduł 2 – Bezpieczeństwo Danych
Projekt nowych przepisów do Kodeksu pracy wskazuje na potrzebę określenia na nowo zasady ochrony danych przekazywanych pracownikowi wykonującemu pracę zdalną.

Ochrona danych osobowych

Projekt nowych przepisów do Kodeksu pracy wskazuje na potrzebę określenia na nowo zasad ochrony danych przekazywanych pracownikowi wykonującemu pracę zdalną. Będzie też konieczny instruktaż i szkolenie w tym zakresie dla pracowników. „Zwykłe” zasady ochrony danych obowiązujące w firmie mogą się okazać w tym wypadku niewystarczające.

Świadomość użytkowników.

Podnoszenie świadomości użytkowników w kwestii bezpiecznej pracy w systemach IT. Uświadomienie im ich roli w ochronie danych podczas pracy zdalnej. W jaki sposób powinno się szkolić użytkowników.

Bezpieczeństwo pracy zdalnej

Przegląd, wraz osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo IT, istniejących procedur oraz wskazanie potencjalnych zmian mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa organizacji.

Warsztat prowadzony jest przez ekspertów grupy RK LEGAL:

adw. Rafał Wyziński, partner kancelarii, szef Departamentu Wsparcia Biznesu i sporów sądowych

Zespół Prawa Pracy, którym kieruje wspiera  klientów m.in. w sporach przed sądem pracy dotyczących wynagrodzeń, odpraw pieniężnych, odszkodowań, zakazów konkurencji oraz w procesach z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Krzysztof Podolski, IT Director RK RODO

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży IT.  Przez 6 lat był Administratorem Systemów Teleinformatycznych w Kancelarii Prezydenta RP gdzie współtworzył i wdrażał najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz procedury mające na celu ochronę systemów informatycznych oraz danych osobowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas: [email protected]

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C