Firma

Biała lista podatników

Biała lista podatników

31 maja 2019 r. opublikowano ustawę wprowadzającą nowy wykaz podatników VAT tzw. „biała lista podatników VAT”, która ma posłużyć jako narzędzie do weryfikacji przyszłego kontrahenta w celu spełnienia przesłanek o dochowaniu należytej staranności.

W wykazie zostaną zamieszczone przede wszystkim dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorców. Korzystanie przez przedsiębiorców z białej listy podatników może uchronić przedsiębiorców przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z nieuwzględnieniem danych zawartych w rejestrze podczas dokonywania transakcji. Zaniechanie tego obowiązku może wiązać się z pozbawieniem podmiotu m.in. prawa do zaliczenia owych transakcji w koszty uzyskania przychodu.  Dostosowanie się do nowych przepisów może wymagać wprowadzenia dodatkowych procedury weryfikacji kontrahentów bądź weryfikacji aktualnie obowiązujących w strukturze przedsiębiorstwa.


Skontaktuj się z nami