CSR

W RK Legal od początku naszej działalności aktywnie włączamy się w różnorodne inicjatywy wspierające ważne społecznie tematy.  Również wielu z naszych pracowników prywatnie angażuje się w akcje społeczne na rzecz fundacji, stowarzyszeń czy osób prywatnych. W 2015 zdecydowaliśmy, że skala naszego działania pozwala na zwiększenie tego zaangażowania i wyjście poza działalność stricte filantropijną. Staramy się działać wielotorowo, dlatego nasza aktywność z zakresu CSR skupia się na kilku podstawowych filarach: