Obciążenie wierzycieli zryczałtowaną kwotą opłaty za bezskuteczną egzekucję wpłynie negatywnie na skuteczność i efektywność egzekucji, podwyższając jednocześnie w sposób znaczący jej koszty.

Jednocześnie wierzyciele, nie mogąc skorzystać ze skutecznej i racjonalnej kosztowo egzekucji, zaczną stosować częściej metody polubownego rozwiązywania sporów (ADR)  – to główne wnioski z debaty na temat planowanych zmian w procedurze egzekucyjnej, którą w ramach November Credit & Collection Days moderował Jan Prasałek. 

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C