Doradztwo transakcyjne

W szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej rozumiemy, że jedną z kluczowych wartości jest umiejętność podejmowania przez naszych klientów bardziej świadomych, a przez to lepszych, decyzji dotyczących zarządzania zarówno przedsiębiorstwem, jak i kapitałem. Naszą rolą jest podążanie za decyzjami klienta i zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa w świecie prawnych konwenansów.  

Zakres usług

 Doradztwo strategiczne przy transakcjach handlowych 

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie realizacji transakcji, zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego. Celem usług doradztwa transakcyjnego jest zapewnienie optymalnego przebiegu procesu przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści oraz należytej ochronie interesów klienta. Z praktycznego punktu widzenia każda transakcja jest złożonym przedsięwzięciem, wymagającym indywidualnego podejścia, są jednak elementy wspólne dla większości transakcji, takie jak: przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, przeprowadzenie badania due diligence, czy też negocjacje z drugą stroną transakcji. Naszym celem jest trzymanie klienta „za rękę” i przeprowadzenie go przez cały proces.

 Postępowanie upadłościowe 

Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę w ramach postępowań upadłościowych, zarówno w przypadku konieczności ogłoszenia upadłości przez nich samych, jak i w przypadku konieczności wzięcia udziału w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec kontrahentów klienta. Sporządzamy analizy prawne w zakresie możliwości i opłacalności ogłoszenia upadłości, doradzamy w zakresie skutków ogłoszenia upadłości dla upadłego i wierzycieli.

 

Kontakt

Michał Kwieciński
Michał Kwieciński

Managing Partner

Sylwia Kilińska
Sylwia Kilińska

Partner

Business Advisory & Litigation Department

referencje

Analizy online BDO