dr Jan Prasałek

Counsel, Legal expert

B2C Credit Management Division


dr Jan Prasałek

Edukacja

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Magister Prawa, specjalizacja prawo Unii Europejskiej,
 • Prawnicze Seminarium Doktorskie Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizacja prawo bankowe

Praktyki

MASOWA WINDYKACJA ROSZCZEŃ (prowadzenie spraw cywilnych, egzekucyjnych, upadłościowych, spadkowych i karnych, współpraca przy organizacji pracy działu)

PRAWO BANKOWE (opinie prawne, szkolenia w zakresie postępowania upadłościowego i windykacji roszczeń, prowadzenie spraw nietypowych, współpraca przy audytach)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (prowadzenie audytów zgodności z obowiązującym prawem, szkolenia z zakresu ochrony danych, odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w przedsiębiorstwie, doradztwo prawne i organizacyjne)

Języki obce

angielski

Doświadczenie

Odpowiada za obsługę prawną banków i innych instytucji finansowych w zakresie masowej windykacji roszczeń. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, egzekucyjnym i upadłościowym, wspierając klientów m.in. przy prowadzeniu spornych postępowań cywilnych i tworzeniu opinii prawnych oraz procedur obsługi spraw.

Obsługuje także fundusze sekurytyzacyjne. Współtworzy i koordynuje przebieg procesu obsługi spraw, współpracuje z sądami i organami egzekucyjnymi.

Odpowiada także za zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych w Kancelarii. Organizuje wdrożenia procedur ochrony danych osobowych u naszych Klientów, prowadząc szkolenia i udzielając wsparcia prawno-organizacyjnego, w tym w zakresie rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO). 

Dodatkowe informacje

Członek Grupy RODO RK Legal. Reprezentuje Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami w pracach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji.
Współautor publikacji Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych.Komentarz.
 

Ostatnie wystąpienia

 • April Consumer Credit Days - ACCD (2019) Panel "RODO w instytucjach finansowych".
 • Będzie dużo drożej w sądach w sprawach cywilnych RZECZoPRAWIE, 2019
 • Co wiemy o RODO po roku od starcie RZECZoPRAWIE, 2019
 • Konferencja: " ROK Z RODO – CZY JESTEŚ GOTOWY DO KONTROLI?" 2019 Główny prelegent wydarzenia.
 • Kolejne zmiany w ochronie danych osobowych, RZECZoPRAWIE, 2018
 • Konferencja Windykacja 2018 (2018) Prezentacja na temat: „Ustawy komornicze 2018 – co się zmieni i dlaczego to będą zmiany na gorsze?”
 • Konferencja Windykacja Sądowa V Edycja (2018) Prelekcja na temat: „Zarządzanie wierzytelnościami w 2018 roku - perspektywy, szanse, zagrożenia.”
 • Konferencja Windykacja Masowa (2018) Prowadzenie panelu dyskusyjnego: "Ustawy komornicze 2018 – co się zmieni i dlaczego to będą zmiany na gorsze?".
 • November Credit & Collection Days (2017) Moderator debaty komorniczej.
 • Konferencja Kluczowe wskaźniki efektywności KPI w Windykacji" (2017) Prelekcja na temat: „Windykacja sądowa – czynniki efektywności.”
 • Controlling i Windykacja- Forum ekspertów i praktyków (2016) Wystąpienie na temat: „Należności przedawnione i nieściągalne - co możemy jeszcze zrobić?"
 • Konferencja Windykacja 2016. Nowocześnie, prokliencko, skutecznie." (2016) Prelekcja i prowadzenie panelu: „Duża nowelizacja K.C. i K.P.C. i innych ustaw - rewolucja na rynku dochodzenia wierzytelności”
 • Konferencja w ramach Prawniczego Seminarium Doktorskiego Akademii Leona Koźmińskiego (2015) Wystąpienie: „Bankowy tytuł egzekucyjny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”
 • Konferencja Collections 2013 - Jak stworzyć skuteczną strategię windykacyjną? (2013) Prelekcja: „Aspekty prawne windykacji kredytów udzielanych przez telefon/ sms/ internet”

PUBLIKACJE:

Likwidacja fikcji awiza umożliwi unikanie pism z sądu Rzeczpospolita 2019

Dane osobowe: nowe zasady kserowania dowodów osobistych Rzeczpospolita 2019

RODO - przetwarzanie i ochrona danych osobowych osób rekrutowanych infor.pl 2019

„Jakie dane osobowe powinniśmy usunąć?" Rzeczpospolita, 03.01.2019

"RODO: zadania inspektora danych osobowych w firmie." Rzeczpospolita, 19.10.2018

„RODO należy stosować już teraz! Kto powinien się bać?" przedsiebiorcatostylzycia.pl 2018

„Koniec z fikcyjnym doręczaniem pism procesowych. Będzie musiał dostarczyć je komornik" wirtualnemedia.pl, 2018

„Koniec z fikcją doręczenia pism procesowych w sprawach cywilnych", ksiegowosc.infor.pl, 20.12.2017

Planowane zmiany w prawie egzekucyjnym - czy ustawy zmienią rynek windykacji?", Gazeta Finansowa, 2017

Samo ściąganie długów to już za mało", Home&Market 2017

„Komornicy podatnikami VAT – czy to koniec orzeczniczej sagi?", ceo.com.pl, 09.03.2017

Odzyskiwanie długów w 2017- ułatwienia dla przedsiębiorców", Gazeta Finansowa, 2017

„Trudne życie funduszy sekurytyzacyjnych”, Inwestycje.pl, 18.07.2016

Windykatorzy Zacierają Ręce Po Wyroku Trybunału”, Rzeczpospolita,17.04.2015

„Sytuacja wierzycieli bankowych po likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego”, Inwestycje.pl, 15.04.2015

„Cyfryzacja postępowania cywilnego”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej, Zeszyt 3, 2015

Tel. +48 22 165 43 82
E-mail prasalek@rklegal.pl
LinkedIn | vCard