How can I help you?

Specjalizuję się w prawie cywilnym, w szczególności w zakresie procedury cywilnej, prawa nieruchomości oraz prawa budowlanego. Posiadam doświadczenie w obsłudze prawnej spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, spółek deweloperskich, m.in. w procesie due dilligence oraz w sporach sądowych dotyczących odszkodowań z robót budowlanych, sprawach związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także w procesach dotyczących wad nieruchomości.

Doświadczenie

W kancelarii zajmuję się bieżącą obsługą prawną osób fizycznych oraz osób prawnych w dziedzinach prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w departamentach prawnych spółek z branży pośrednictwa finansowego i nieruchomościowego oraz kancelariach prawnych świadczących usługi prawne w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego na rzecz klientów biznesowych. 

Dodatkowe informacje

Pracę magisterską napisałem pod kierunkiem dr. Michała Będkowskiego – Kozioła w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na temat sądowej restrukturyzacji zadłużenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. 

Edukacja

  • Aplikacja Radcowska – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (w trakcie)
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2021)

Języki obce

  • Angielski
  • Rosyjski

Let's get to know each other!

More than 300 companies have already trusted us
write to us at: [email protected]
or call us: +48 22 380 33 44