How can I help you?

W RK Legal odpowiadam za obsługę prawną klientów korporacyjnych, w tym podmiotów należących do spółek Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego.

Poprzez swoje działania wspieram proces odzyskiwania należności na każdym etapie prowadzenia sprawy tj. zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.


Doświadczenie

Specjalizuję się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. W swojej karierze zajmowałam się sprawami z zakresu prawa wekslowego. W Departamencie Postępowań Sądowych moje działania głównie opierają się na prowadzeniu postępowania cywilnego tj. sporządzaniu pism procesowych, czy tworzeniu analiz prawnych. Prowadzone przeze mnie sprawy w głównej mierze obejmują spory z tytułu kar umownych, wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz innych umów cywilnoprawnych. Udzielam porad klientom, rekomendując najbardziej korzystne rozwiązania pod kątem prawnym.

Dodatkowe informacje

Pracę magisterską napisałam pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Brzozowskiego w Katedrze Prawa Cywilnego i Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na temat porównania rodzajów poręczenia jako sposobu zabezpieczenia wierzytelności. 

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (w trakcie)
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawo (2022)

Języki obce

  • Angielski

Let's get to know each other!

More than 300 companies have already trusted us
write to us at: [email protected]
or call us: +48 22 380 33 44