Euro Collect Net Lawyers

Euro Collect Net Lawyers

EuroCollectNet jest stowarzyszeniem prawników europejskich oferujących kompleksową obsługę w zakresie windykacji należności na całym obszarze Europy. Działa ono jako grupa specjalistyczna w tematyce windykacji międzynarodowej.

Członkiem sieci w danym kraju jest tylko jeden, wyznaczony do tego celu prawnik, co ma służyć zagwarantowaniu kontroli jakości. Prawnicy ci należą również do kancelarii prawnych oraz licznych sieci o zasięgu regionalnym i międzynarodowym, których celem jest rzetelna obsługa pozostałych kwestii prawnych. Reprezentują oni banki, instytucje finansowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, agencje windykacyjne, władze publiczne, przedsiębiorców, biura rachunkowe, syndyków i zarządców, a także innych klientów wymagających skutecznej obsługi w zakresie windykacji należności na całym terytorium Europy.