Ewelina Tyszczuk

Senior Associate

B2B Credit Management Department


Ewelina Tyszczuk

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (2017)
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2013)

Praktyki

PRAWO PRACY (obsługa procesu zatrudniania, regulaminy i umowy o pracę, rozwiązywanie umów)

PROCESY SĄDOWE (dochodzenie należności spornych opartych na umowach cywilnoprawnych na drodze sądowej)

Języki obce

angielski

Doświadczenie

Prowadzi obsługę prawną klientów w sprawach spornych dotyczących umów cywilnoprawnych. Reprezentuje klientów z różnych branż, w tym leasingowej, bankowej oraz transportowej.

Zajmuje się również prowadzeniem w imieniu klientów kancelarii postępowań egzekucyjnych w celu wyegzekwowania należności stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Była członkiem zespołów procesowych, w których doprowadzono do ugody, zwycięstwa w postaci zasądzenia bądź oddalenia powództwa. Wiele z nich dotyczyło kwestii roszczeń z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.

Publikacje

"Coraz bliżej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego" Rzeczpospolita, 28.10.2018 r.

Tel. +48 22 165 43 52
E-mail tyszczuk@rklegal.pl
LinkedIn | vCard