Monitoring i windykacja należności B2C

Specjalizujemy się w zarządzaniu wierzytelnościami i dochodzeniu roszczeń w obszarze B2C. Oferujemy działania z zakresu windykacji polubownej oraz przymusowej. Struktura naszego zespołu pozwala na elastyczne dopasowanie współpracy do wymagań klientów. Współpracujemy z najskuteczniejszymi komornikami sądowymi w ramach stworzonego na nasze potrzeby projektu e-Komornik, co pozwala na uzyskanie możliwie wysokiego stopnia zaspokojenia wierzyciela.

Zakres usług

 Kompleksowa obsługa spraw w procesie windykacji masowej 

Naszym celem jest uzyskanie całkowitej spłaty, niezależnie od kwoty zadłużenia. Zawieramy z dłużnikiem pisemne porozumienie, obejmujące wyraźne uznanie długu przerywające bieg przedawnienia lub kierujemy sprawę do postępowania sądowego. Kancelaria prowadzi pełną obsługę sprawy na etapie postępowania egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego bądź upadłościowego.

Windykacja Polubowna

 1. wezwania do zapłaty i pisma informacyjne,
 2. kontakt telefoniczny / mailing,
 3. negocjacje,
 4. porozumienie / uznanie długu,
 5. monitoring realizacji ugód.

Windykacja Przymusowa

 1. weryfikacja sprawy i wybór trybu postępowania,
 2. uzyskanie wymaganej dokumentacji,
 3. złożenie pozwu sądowego i monitoring postępowania,
 4. prowadzenie postępowań spornych,
 5. uzyskanie tytułu wykonawczego i wszczęcie egzekucji,
 6. współpraca z komornikiem sądowym i monitoring postępowań. 

 Zarządzanie portfelami Funduszy Sekurytyzacyjnych 

Wspieramy klientów w zakresie negocjowania umowy cesji wierzytelności oraz przygotowania dokumentacji do transakcji. Praktyczne doświadczenia zdobyte w toku wieloletniej obsługi pozwala nam być profesjonalnym doradcą, znającym praktykę orzeczniczą sądów na terenie RP. 

 Dochodzenie wierzytelności od spadkobierców dłużników 

Mając na uwadze charakterystykę tego typu postępowań, dokładamy wszelkich starań, by spadkobiercy uzyskali pełną i wyczerpującą informację, podaną w sposób przystępny, z szacunkiem i z zachowaniem zasad kultury osobistej.

Sprawdzamy

 • informacje o miejscu i czasie zgonu dłużnika,
 • czy przeprowadzone zostało postępowanie spadkowe,
 • czy wydane jest prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.

Ustalamy

harmonogram dobrowolnej spłaty zobowiązania.

 Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie 

Oprócz standardowego procesu windykacji polubownej i sądowej, zmierzającej do uzyskania tytułu wykonawczego, nasza oferta obejmuje także szereg innych działań dostosowanych do prowadzenia windykacji roszczeń zabezpieczonych hipotecznie. Doświadczenie w zakresie tego typu egzekucji pozwala nam na rekomendowanie rozwiązań pozwalających na spłatę całości zobowiązania, z jednoczesnym maksymalnym obniżeniem kosztów dla dłużnika.

 • indywidualnie badamy daną sprawę
 • negocjujemy z komornikami najkorzystniejszą dla naszych klientów ofertę
 • popularyzujemy ogłoszenia o licytacji
 • pozyskujemy osoby zainteresowane zakupem we własnym zakresie

lub

 • doradzamy w zakresie procedury przejęcia nieruchomości na własność
 • wspieramy naszych klientów w zakresie zarządzania nieruchomością
 • ​pomagamy w sprzedaży na rynku wtórnym nieruchomości.

Kontakt

Michał Rączkowski
Michał Rączkowski

Managing Partner

Ewelina Aleksandra Sujak
Ewelina Aleksandra Sujak

Director of Litigation Department

B2C Credit Management Division

Monika Szumańska
Monika Szumańska

Managing Director of Litigation Department

B2C Credit Management Division

referencje

mBank PKP Energetyka Vivus