Polska Izba Ochrony

Polska Izba Ochrony

Polska Izba Ochrony jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszajacą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Polska Izba Ochrony jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszajacą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, projektowania, produkcji, obrotu towarowego i usług w zakresie technicznych urządzeń, środków i systemów ochrony osób i mienia, szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz doradztwa w tych dziedzinach.