Wszystkie kategorie

Wiedza

Nieruchomości

Grunty w mieście nie dla zwykłego obywatela

Grunty w mieście nie dla zwykłego obywatela

W sierpniu weszła w życie ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszka-niowych oraz inwestycji towarzyszących, która przyznała deweloperom szereg przywilejów niedo-stępnych dla innych podmiotów. Jeśli wywrze ona skutki zamierzone przez jej pomysłodawców, rozwój rynku budownictwa mieszkaniowego będzie trwał nadal, a inwestorzy będą budować jesz-cze więcej i jeszcze szybciej. Ustawa niestety nie wprowadziła ułatwień w nabywaniu ziemi rolnej dla innych niż deweloperzy podmiotów.

więcej

Zarządzanie wierzytelnościami

Wróci równowaga na rynku zarządzania wierzytelnościami?

Wróci równowaga na rynku zarządzania wierzytelnościami?

Branża zarządzania wierzytelnościami jest w przededniu istotnych zmian, które dotyczyć będą wielu płaszczyzn. Liczne zmiany w prawie, perturbacje i problemy finansowe części podmiotów, czy rosnąca nieufność ze strony państwa wymusi wprowadzenie nowych standardów zarządzania wierzytelnościami.

więcej

Zarządzanie wierzytelnościami

Nowe zasady przedawnienia roszczeń - dłużnik zapłaci podatek

Nowe zasady przedawnienia roszczeń - dłużnik zapłaci podatek

Obowiązujące od 9 lipca nowe zasady przedawnienia roszczeń są szczególnie istotne w kontekście Interpretacji Indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 maja 2018 r.

więcej