Wszystkie kategorie

Wiedza

Zarządzanie wierzytelnościami

Nowelizacja KPC - planowane zmiany

Nowelizacja KPC - planowane zmiany

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości trafił do Sejmu. Nowelizacja zakłada bardzo daleko idące zmiany w procedurze cywilnej, nieco na wzór amerykańskiego procesu cywilnego, gdzie sędzia (wspólnie ze stronami) planuje i realizuje przebieg postępowania. 

więcej

Zarządzanie wierzytelnościami

Zatory płatnicze

Zatory płatnicze

Rada Ministrów pracuje nad zmianami w kwestii ograniczenia zatorów płatniczych.

więcej

Konsument

Obowiązek stosowania kas on-line

Obowiązek stosowania kas on-line

3 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach.

więcej