Konsument

Zakaz pobierania odsetek od odsetek

Zakaz pobierania odsetek od odsetek

16 lutego 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego

Zakaz pobierania odsetek od odsetek – 16 lutego 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego (art. 482 § 2), która znosi wyjątek od zakazu pobierania odsetek od odsetek (anatocyzmu) w przypadku pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.


Skontaktuj się z nami