Indywidualne i zbiorowe prawo pracy

Doświadczenia zespołu Departamentu Prawa Pracy we współpracy z polskimi i międzynarodowymi podmiotami przekładają się na kompleksową ofertę działań w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Doradzamy i reprezentujemy klientów m.in. w sporach przed sądem pracy dotyczących wynagrodzeń, odpraw pieniężnych, odszkodowań, zakazów konkurencji oraz w procesach z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakres usług

 Kompleksowa obsługa procesów zatrudnienia 

Nasze usługi na tym etapie wspierają kompleksowo cały proces zatrudnienia. Przygotowujemy wzory umów i regulaminów pracowniczych, odpowiadamy na pytania kandydatów dotyczące poszczególnych zapisów umowy i ich konsekwencji, wskazujemy na możliwe obszary ryzyka. Szczególną uwagę kierujemy na zatrudnienie kadry menadżerskiej oraz członków zarządu.

 Optymalizacja zatrudnienia 

To zawsze proces trudny dla obydwu stron. Wielokrotnie wspieraliśmy naszych klientów podczas zmian organizacyjnych i przekształceń, dbając by przebiegały płynnie i uwzględniały interesy wszystkich zaangażowanych.

 Rozwiązywanie umów o pracę 

Prawidłowe “rozstanie” z pracownikiem to wciąż jedno z najtrudniejszych wyzwań praktycznych, które stoi przed pracodawcami. Najważniejsze z perspektywy ewentualnego procesu sądowego jest poprawne i pełne sformułowanie przyczyny zwolnienia. Pomagamy w przygotowaniu wszystkich dokumentów, a w razie potrzeby uczestniczymy w spotkaniach z pracownikami.

 Zakazy konkurencji 

Wiemy, że klauzule konkurencyjne rodzą wiele problemów dla pracodawców, zarówno na etapie prawidłowego przygotowania umowy, jak i skutecznego egzekwowania przestrzegania zakazu przez pracowników. Dbamy o prawidłowe sporządzenie umowy w tym zakresie, zabezpieczające interes pracodawcy oraz o skuteczne egzekwowanie przestrzegania zakazu, łącznie z prowadzeniem procesów sądowych.

 Procesy pracownicze 

Pracownicy coraz częściej przenoszą konflikt z pracodawcą na sądową wokandę. Ważne jest, aby firma była do takich sytuacji dobrze przygotowana. Doświadczenie w różnorodnych procesach sądowych z zakresu prawa pracy pozwala nam być profesjonalnym doradcą. Prowadzimy procesy m.in. w zakresie odwołań od wypowiedzeń umów o pracę oraz zwolnień tzw. „dyscyplinarnych”, roszczeń o premie, dodatki do wynagrodzenia, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, procesy o ustalenie istnienia stosunku pracy, procesy o odszkodowania i zadośćuczynienia za mobbing lub dyskryminację.

 Rozliczenia czasu pracy 

Pomagamy w stworzeniu poprawnych regulacji w zakresie czasu pracy, doradzamy jak prawidłowo zastosować elastyczny czas pracy oraz jak rozliczać czas podróży służbowych.

 Szkolenia z zakresu prawa pracy 

Na szkoleniach omawiamy aktualne lub planowane zmiany prawa pracy, mogące mieć wpływ na funkcjonowanie firmy. Oferujemy także szkolenia tematyczne (np. w zakresie czasu pracy, zakazów konkurencji), dostosowane do potrzeb klienta.

 Kontrole PIP 

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy to stresujące wydarzenie nawet dla bardzo przykładnych pracodawców. Wsparcie naszego departamentu gwarantuje spokojne przejście przez ten proces. Przygotowujemy odpowiedzi na wystąpienia PIP, odwołania od decyzji urzędu, a w razie potrzeby uczestniczymy w sprawach sądowych będących konsekwencją wydanych przez PIP decyzji.

 Mobbing 

Nasza kancelaria wspierała klientów w procesie zarządzania sytuacją kryzysową, jaką jest podejrzenie mobbingu. W tak wrażliwym temacie uczestniczymy w indywidualnych spotkaniach z obydwiema stronami, dopasowujemy taktykę działań oraz proponujemy rozwiązania prawne adekwatne do zaistniałej sytuacji.

 Spory zbiorowe i negocjacje ze związkami 

Współpraca ze związkami zawodowymi może przebiegać z poszanowaniem interesów obydwu stron oraz polegać na wypracowywaniu konsensusu. Naszą rolą jest kompetentne merytoryczne wsparcie w tym zakresie. 

Kontakt

Rafał Wyziński
Rafał Wyziński

Partner

Head of Business Advisory & Litigation Department

Konstancja Gierba
Konstancja Gierba

Senior Associate

Business Advisory & Litigation Department

referencje

Orlen Ochrona CHEP ING Lease