Jacek Ziembiński

Associate

Real Estate Department


Jacek Ziembiński

Edukacja

  • Prawo, Turgut Özal Üniversitesi w Ankarze
  • Prawo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Aplikacja Adwokacka - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (w trakcie)

Języki obce

angielski 

Praktyki

PRAWO CYWILNE (prawo bankowe; windykacja B2B; postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne; postępowanie przeciwegekucyjne)

SPORY SĄDOWE - BRANŻA NIERUCHOMOŚCI (spory sądowe z zakresu umów o roboty budowlane; spory sądowe pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi i deweloperami; inne postępowania sądowe i administracyjne dotyczące nieruchomości)

Doświadczenie

Specjalizuje się w  prawie cywilnym i administracyjnym w zakresie nieruchomości i inwestycji budowlanych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych związanych z umowami o roboty budowlane oraz sporów sądowych pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi i deweloperami.

Dodatkowe informacje

Autor publikacji:

Zmiany w prawie nieruchomości - co oznaczają dla deweloperów i klientów Rzeczpospolita 2019

Spółdzielnie mieszkaniowe: problem z likwidacją udziałów i wpisowego Rzeczpospolita 2019

"Grunty w mieście nie dla zwykłego obywatela" rp.pl, październik 2018

"Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych", w: Państwo a Gospodarka. Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych, Toruń 2015

"Kontrola zamówień publicznych w świetle przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych", w: Formy nadzoru i kontroli administracji aktualne problemy badawcze, Lublin 2014

Tel. +48 22 165 43 20
E-mail ziembinski@rklegal.pl
LinkedIn | vCard