Kamil Kuczyński

Counsel

Tax Department


Kamil Kuczyński

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (2012)
  • Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2010),
  • Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek: prawo stacjonarne, specjalizacja podatkowa (2009),
  • Wydział Prawa Westfälische Wilhelms–Universität Münster - stypendium naukowe (2009)

Praktyki

PRAWO PODATKOWE (obsługa podmiotów w zakresie VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości, sporządzanie i podpisywanie deklaracji podatkowych, sporządzanie i nadzór nad sporządzaniem dokumentacji cen transferowych, opiniowanie umów w zakresie wpływu na podatki i mogące wystąpić ryzyka podatkowe, prowadzenie projektów optymalizacyjnych, udział w procesie legislacyjnym z zakresu przepisów prawa podatkowego, opiniowanie projektów ustaw)

POSTĘPOWANIA PODATKOWE I SĄDOWE (reprezentacja klienta w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także przed WSA i NSA oraz sądami powszechnymi)

SZKOLENIA PRAWNE (szkolenia z zakresu stosowania przepisów podatkowych w praktyce)

Języki obce

angielski

Doświadczenie

Kamil Kuczyński od listopada 2017 dba o kompleksową obłogę klientów RK Legal w zakresie prawa podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa podatkowego w praktyce, zdobyte podczas współpracy zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi podmiotami. Prowadzi sprawy sądowe, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prawa karnego skarbowego.

Obsługuje przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą we wszystkich obszarach, ze specjalizacją
w zakresie: 

  • międzynarodowych grup kapitałowych,
  • branży telekomunikacyjnej,
  • branży retail, 
  •  szeroko rozumianej branży budowlanej.


Prowadzi także prawno-podatkową obsługę procesów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych klienta. Przygotowuje firmy do zmian w przepisach podatkowych, przeprowadza przeglądy podatkowe i identyfikuje obszary ryzyka uwzględniające finansowy wpływ zmian na przedsiębiorstwo. Prowadzi procesy optymalizacyjne.

Zapewnia kompleksową obsługę klienta na każdym etapie postępowania - reprezentuje podatnika m.in przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi. Posiada uprawnienia Ministerstwa Skarbu do zasiadania w radach nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa.

Tel. +48 22 165 43 71
E-mail kuczynski@rklegal.pl
LinkedIn | vCard