Katarzyna Konieczna

Senior Associate

Litigation Department


Katarzyna Konieczna

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (2017)

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2013)

Praktyki

  • PROCESY SĄDOWE (prowadzenie procesów w sprawach o zapłatę; ustalenie istnienia/nieistnienia stosunku prawnego w sprawach spadkowych oraz przeciwegzekucyjnych)

  • POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE (dochodzenie wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym; sporządzenie pism procesowych z zakresu postępowania egzekucyjnego; kontrola przebiegu postępowania egzekucyjnego)

Języki obce

angielski, niemiecki

Doświadczenie

W RK Legal prowadzi obsługę spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz postępowania egzekucyjnego na rzecz klientów kancelarii, głównie z branży bankowej. Uczestniczy w bieżących projektach, dokonując ich analizy od strony prawa cywilnego, prawa bankowego oraz przepisów prawa postępowania cywilnego.

Swoje zainteresowania koncentruje głównie na zagadnieniach związanych z procesem cywilnym.

Wybrane publikacje:

Wierzytelności: koszty dochodzenia niektórych roszczeń wzrosną Rzeczpospolita 2019

Tel.  +48 22 165 43 68
E-mail: konieczna@rklegal.pl
LinkedIn | vCard