Firma

Kluczowe projekty dla biznesu w 2019 r.

Kluczowe projekty dla biznesu w 2019 r.

Nowe ustawy komornicze i przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Nowe  ustawy  komornicze  – od  Nowego  Roku  obowiązują  dwie  ustawy  regulujące  działalność  komorniczą  - ustawa  z  dnia  28  lutego  2018  r.  o  komornikach  sądowych  oraz  ustawa    z  dnia  28  lutego  o  kosztach   komorniczych, które wprowadza dużo istotnych zmian w postępowaniu egzekucyjnym.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 20lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Adw. Mariusz Grzywa

Senior Associate
Business Advisory & Litigation Department

E-mail mariusz.grzywa@rklegal.pl


Skontaktuj się z nami