Konstancja Gierba

Associate

Business Advisory & Litigation Department


Konstancja Gierba

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (w trakcie)
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2016)

Praktyki

PRAWO PRACY (proces zatrudnienia; restrukturyzacje; rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami; rozliczenia czasu pracy) 

PRAWO RODZINNE (roszczenia alimentacyjne; rozwód) 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (odwołania od decyzji ZUS, doradztwo w zakresie wysokości składek) 

Języki obce

angielski

Doświadczenie

Pracuje w Departamencie Wspracia Biznesu. Uczestniczy w postępowaniach procesowych z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego. Wiele projektów, które realizuje, dotyczy zakresu ochrony osób i mienia.

Doradza także podmiotom z branży budowlanej w postępowaniach dotyczących rozliczeń między kontrahentami z tytułu umów o roboty budowlane.

Przygotowuje i doradza w kwestii zmian w regulacjach i procedurach wewnętrznych obowiązujących w przedsiębiorstwach, jak również w zakresie tworzenia wzorów umów i regulaminów dla pracodawców.

Posiada doświadczenie zawodowe także w sektorze publicznym (Prawo zamówień publicznych)

Wybrane zrealizowane projekty

Była członkiem zespołu zakończonych sukcesem postępowań przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Jednym z ciekawszych projektów, które realizowała, było przygotowanie procedury antykorupcyjnej dla klienta z branży motoryzacyjnej.

Dodatkowe informacje

Obecnie wspiera jako wolontariusz działania Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody.

Wybrane publikacje:

„Wizerunek pracownika w materiałach marketingowych firmy " prawo.egospodarka.pl 01.03.2018 r.

„Outsourcing pracowniczy – korzyści i ryzyka” infor.pl 04.10.2017 r.

Ostatnie wystąpienia

  • XVI Konferencja Branży Ochrony (2017) Wystąpienie na temat zmian w prawie pracy oraz przykładach z orzecznictwa dot. zwalniania pracowników.

Tel. +48 22 165 43 49
E-mail gierba@rklegal.pl
LinkedIn | vCard