Marcin Jadczak

Senior Associate

Real Estate Department

 


Marcin Jadczak

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (2017),
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: prawo stacjonarne (2013).
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - studencka poradnia prawa „Klinika Prawa” (2012-2013).

Języki obce

angielski 

Praktyki

Prawo Cywilne (obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych; dochodzenie roszczeń od deweloperów, opiniowanie i przygotowywanie umów, odszkodowania w związku z  rozstrzygnięciami odmawiającymi zwrotu nieruchomości; odszkodowania dotyczące tzw. gruntów warszawskich; odszkodowania planistyczne).

Prawo Administracyjne (obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych; postępowania administracyjne dotyczące zwrotu nieruchomości; odszkodowania z tytułu wydzielania działek pod drogę publiczną; odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną; postępowania reprywatyzacyjne dotyczące tzw. gruntów warszawskich).

Doświadczenie

W departamencie  nieruchomości RK LEGAL zajmuje się obsługą wspólnot mieszkaniowych oraz  postępowaniami administracyjnymi i sądowymi dotyczącymi nieruchomości.

Opiniuje i sporządza umowy dotyczące nieruchomości.

Posiada doświadczenie w zakresie postępowań reprywatyzacyjnych dotyczących tzw. dekretu Bieruta, zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, postępowań o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie i uwłaszczenie.

Reprezentuje osoby w postępowaniach odszkodowawczych przeciwko podmiotom publicznym a także w sprawach związanych z  reprywatyzacją nieruchomości.

Wybrane publikacje:

„Duża ustawa reprywatyzacyjna – czyje interesy będzie chronić? Prawowitych właścicieli, czy państwa?” infor.pl

Tel. +48 22 165 43 22
E-mail jadczak@rklegal.pl
LinkedIn | vCard