Maria Muchin

Associate

Litigation Department


Maria Muchin

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (w trakcie),
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2017),
  • Szkoła Prawa Angielskiego i Europejskiego– Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University od Cambridge (2016).

Praktyki

Postępowanie cywilne (analiza orzecznictwa, sporządzanie pism procesowych, dochodzenie roszczeń na drodze sądowej oraz na etapie postępowania egzekucyjnego, postępowanie przeciwegzekucyjne oraz zabezpieczające, Eletkroniczne Postępowanie Upominawcze),

Prawo upadłościowe (weryfikacja dokumentów oraz aktów prawnych, zgłaszanie wierzytelności, prowadzenie i kontrola postępowań),

Procesy sądowe (sprawy o zapłatę, w tym m.in. odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania, z przedmiotu najmu, dzierżawy, sprawy o zwrot pożyczek, prowadzenie procesów przeciwegzekucyjnych, sprawy z zakresu działalności funduszy inwestycyjnych).

Języki obce

angielski

Doświadczenie

Z Kancelarią RK Legal współpracuje od 2016 roku. Odpowiada za kompleksową obsługę przedsiębiorstw i klientów korporacyjnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym matrialnym oraz procesowym.

Uczestniczy w bieżących projektach, dokonując ich analizy od strony prawa cywilnego materialnego oraz procesowego z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

Przedmiotem jej zainteresowań jest tematyka związana z procesem cywilnym oraz karnym.

Informacje dodatkowe

Pracę magisterską na temat środków ochrony prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych apl. adw. Maria Muchin napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybrane publikacje:

Rewolucyjne zmiany w organizacji postępowań cywilnych infor.pl 2019

Tel. +48 22 165 43 54
E-mail muchin@rklegal.pl
LinkedIn | vCard