Dyskusje o przyszłości sektora wierzytelności, drzwi otwarte w firmach windykacyjnych, charytatywny bieg ZPF RUN – to kilka elementów programu Dni Zarządzania Wierzytelnościami. Ich organizatorem jest Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF).

W dniach 14-16 września ZPF organizuje we Wrocławiu Dni Zarządzania Wierzytelnościami. Razem z towarzyszącym im Kongresem Zarządzania Wierzytelnościami stanowią one największe wydarzenie dla branży w Polsce.

– Sektor zarządzania wierzytelnościami zasługuje na to, aby docenić jego wkład w zapewnienie zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Polsce – podkreśla Marcin Czugan, Prezes ZPF.

XIV Kongres Zarządzania Wierzytelnościami. Dyskusja o wyzwaniach dla branży

Rada Programowa, której członkiem jest nasz Partner Zarządzający adw. Michał Kwieciński intensywnie pracuje nad agendą XIV Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami.

Podczas dwudniowego Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami we Wrocławiu (14-15 września) przedstawiciele branży będą rozmawiać o perspektywach jej rozwoju. Podczas Kongresu zostaną poruszone kwestie związane m.in. z sytuacją gospodarczą w Polsce, zmianami prawnymi i wykorzystaniem nowoczesnych technologii w sektorze wierzytelności.

W programie Kongresu przewidziano m.in. debatę o wpływie sytuacji makroekonomicznej na proces dochodzenia należności, a także dyskusję prezesów firm działających na rynku zarządzania wierzytelnościami o najważniejszych wyzwaniach dla przedsiębiorstw windykacyjnych.

Ze szczegółowym, na bieżąco aktualizowanym programem Kongresu, można zapoznać się na stronie: https://zpf.pl/kongres-zarzadzania-wierzytelnosciami – zostały na niej również uruchomione zapisy do udziału w wydarzeniu.

– Kongres Zarządzania Wierzytelnościami już na stałe wpisał się roczny cykl wydarzeń organizowanych przez ZPF. Uczestniczyło w nim już prawie trzy tysiące osób reprezentujących wiele podmiotów z różnych gałęzi sektora finansowego – mówi Rafał Tomkowicz, Dyrektor ds. rozwoju ZPF.

Dni Zarządzania Wierzytelnościami. Drzwi otwarte oraz ZPF RUN

Podczas Dni Zarządzania Wierzytelnościami ZPF zorganizuje również spotkania dla dzieci i młodzieży w przedsiębiorstwach windykacyjnych. – Drzwi otwarte to doskonała okazja, by zaprezentować młodym osobom profesjonalnie zarządzane firmy i wytłumaczyć ich rolę w gospodarce. To jeden z elementów naszych działań w zakresie edukacji finansowej – podkreśla Rafał Tomkowicz.

Z kolei w sobotę 16 września ZPF zaprasza do wzięcia udziału w biegu charytatywnym biegu ZPF RUN. Zostanie on zorganizowany na Torze Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu. W rywalizacji na dystansach 5 i 10 kilometrów może wziąć udział każda osoba pełnoletnia (lub powyżej 16. roku życia, za zgodą opiekuna prawnego).

Do udziału w biegu ZPF RUN można zapisać się na stronie: ZPF RUN. Cały dochód ze sprzedaży pakietów startowych zostanie przeznaczony na wsparcie Fundacji Pomocy Zwierzętom MATUZALKI.

Więcej o ZPF RUN można przeczytać na stronie: https://zpf.pl/wydarzenia/zpf-run/.

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C