Michał Rączkowski

Managing Partner


Michał Rączkowski

Edukacja

 • Aplikacja Adwokacka - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (2004)
 • Szkoła Prawa Amerykańskiego utworzona przy współpracy University of Florida, Levin College of Law i Uniwersytetu Warszawskiego (2001)
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001)

Praktyki

 • PROCESY SĄDOWE (rozwiązywanie sporów gospodarczych z kontrahentami; procesy odszkodowawcze)
 • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI (kompleksowa obsługa spraw w procesie windykacji masowej na rzecz banków i instytucji finansowych; zarządzanie portfelem funduszy sekurytyzacyjnych)

Języki obce

angielski, niemiecki

Doświadczenie

Partner zarządzający kancelarii RK Legal.

Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. W kancelarii nadzoruje m.in. współpracę z instytucjami finansowymi w związku z masowym dochodzeniem wierzytelności na ich rzecz.

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, z sukcesem reprezentując od wielu lat klientów w sprawach odszkodowawczych z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania umowy.

Sekretarz Rady Programowej Forum Zarządzania Wierzytelnościami.

Partner EurocollectNet Lawyers International Debt Recovery, skupiającej europejskich specjalistów z branży windykacyjnej.

Dodatkowe informacje

Wybrane publikacje:

"Czy czeka nas rewolucja w procedurze cywilnej?" Puls Biznesu, 2019

„Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz." Wolters Kluwer, 2018

„Zarządzanie wierzytelnościami - podsumowanie 2017 i prognozy na 2018 rok" Gazeta Finansowa (2018)

„Na czym mają polegać zmiany w przedawnieniu roszczeń” Dziennik Gazeta Prawna (2017)

„Więcej obowiązków dla sądów przy badaniu przedawnienia roszczeń” lex.pl (2017)

„Wierzyciele zyskają na zmianie przepisów postępowania cywilnego”, Miesięcznik Bank (2014)

„Praktyczne aspekty egzekucji z nieruchomości”, Miesięcznik Bank (2014)

Ostatnie wystąpienia

 • Konferencja "Windykacja i Zarządzanie Należnościami 2019" Prelekcja na temat: "Najnowsze oraz planowane zmiany w prawie windykacyjnym".
 • IX Forum Dyrektorów Finansowych (2019) Panel "Płynność ponad wszystko – jak zarządzać wierzytelnościami, by nie stały się barierą w codziennej działalności?"
 • April Consumer Credit Days - ACCD (2019) Panel "Zmiany KPC oraz opłat sądowych  – wpływ na rynek zarządzania wierzytelnościami".
 • Konferencja Windykacja Masowa 2019 w wirtualnym świecie (2019) Udział w debacie "Debata: Hity i Kity 2024".
 • #RZECZoPRAWIE (2019) Czy komornikom podobają się nowe przepisy?
 • IX Konferencja dla Instytucji Pożyczkowych (2018) Prelekcja na temat: Reforma instytucji przedawnienia roszczeń
 • Konferencja Windykacja 2018 (2018) Prezentacja na temat: „Ustawy komornicze 2018 – co się zmieni i dlaczego to będą zmiany na gorsze?”
 • April Consumer Credit Days (2018) Prezentacja na temat: „Dekada zmian - sytuacja prawna dłużnika na przestrzeni lat.
 • Konferencja Windykacja Masowa (2018) Prowadzenie panelu dyskusyjnego: "Ustawy komornicze 2018 – co się zmieni i dlaczego to będą zmiany na gorsze?".
 • VIII Konferencja dla Instytucji Pożyczkowych (2017) Prowadzenie panelu dyskusyjnego: "Współpraca firm windykacyjnych z instytucjami pożyczkowymi".
 • Konferencja „Nowelizacja ustawy o BIG-ach 2017" (2017) Prelekcja na temat danych przedawnionych.
 • Konferencja „Windykacja 2017" (2017) Prelekcja na temat: „Otoczenie prawne rynku zarządzania wierzytelnościami A.D. 2017 r.- zmiany i perspektywy.
 • April Consumer Credit Days (2017) Prowadzenie panelu dyskusyjnego: „Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne – konsekwencje dla sektora zarządzania wierzytelnościami.
 • V Kongres Regulacji Prawnych KPF (2017) Udział w panelu dyskusyjnym: „Zmiany w instytucji przedawnienia - aspekty prawne i zarządzanie portfelem.”
 • November Credit & Collection Days (2016) Dochodzenie należności międzynarodowych w Polsce – case study.
 • Controlling i Windykacja- Forum ekspertów i praktyków (2016) Prelekcja i prowadzenie panelu: „Windykacja - rewolucja w przepisach prawa.”
 • Konferencja „Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i egzekucyjnej, nowe oblicze wymiaru sprawiedliwości - ujęcie praktyczne." (2016) Prelekcja i prowadzenie panelu: „Zmiany w procesie zarządzania wierzytelnościami  masowymi z perspektywy kancelarii prawnej, wynikające z nowych uregulowań prawnych dotyczących komorników.”
 • Konferencja Windykacja 2016. Nowocześnie, prokliencko, skutecznie." (2016) Prelekcja i prowadzenie panelu: „Otoczenie prawne wierzycieli w 2016r.”

Tel.  +48 22 380 33 44
E-mail: raczkowski@rklegal.pl
LinkedIn | vCard