Konsument

Obowiązek stosowania kas on-line

Obowiązek stosowania kas on-line

3 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach.

Ustawa wprowadza obowiązek stosowania kas on-line, czyli kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego – Centralnego Repozytorium Kas (CRK), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.


Skontaktuj się z nami