Olga Gramza

Associate

Business Advisory & Litigation Department


Olga Gramza

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (w trakcie)

  • Wydział Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie (2017)

  • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie (2013), studia stacjonarne – studia licencjackie, specjalizacja bezpieczeństwo informacji.

Praktyki

PRAWO KORPORACYJNE I BIEŻĄCA OBSŁUGA (obsługa prawna spółek w prowadzeniu ich spraw korporacyjnych: sporządzanie tekstów umów spółek, rejestrację w KRS, opracowanie, weryfikacja i dostosowywanie dokumentacji wewnętrznej w sprawach korporacyjnych i regulacyjnych. Jak również dokonywanie zmian w zarządach spółek oraz podwyższanie kapitału zakładowego w tych spółkach).

Języki obce

angielski

Doświadczenie

Z kancelarią RK Legal związana od 2016 roku. W Departamęcie Wsparcia Biznesu pracuje przy kompleksowej obsłudze prawnej spółek i osób fizycznych. Specjalizuje się prawie handlowym, korporacyjnym oraz cywilnym.

Dodatkowo zajmuje się  doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)

Dodatkowe informacje

Pracę magisterską na temat egzekucji należności pieniężnych z ruchomości napisała pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Artura Kusia w Katedrze Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, którą obroniła z oceną bardzo dobrą.

Wybrane publikacje:

Nowe wzory dokumentów pracowniczych RK RODO 2019

Plan kontroli sektorowych prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 r. RK RODO 2019

Ostatnie wystąpienia

  • Konferencja: " ROK Z RODO – CZY JESTEŚ GOTOWY DO KONTROLI?" 2019 Panel "Kontrole i kary za nieprzestrzeganie RODO – rok praktyki".

Tel. +48 22 165 43 47
E-mail olga.gramza@rklegal.pl
LinkedIn | vCard