Olga Woźniak

Deputy Director of Litigation Department

B2C Credit Management Division


Olga Woźniak

Edukacja

  • Politechnika Warszawska
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Języki obce

angielski

Doświadczenie

Pracę w RK Legal rozpoczęła w listopadzie 2011 roku. Jest odpowiedzialna za nadzór oraz kontrolę pracy ponad 20-osobowego zespołu, w zakresie aktywów wierzytelnościowych.

Zajmuje się kompleksową obsługą windykacji masowej, w zakres której wchodzą weryfikacja przyjętych spraw, a następnie kierowanie ich na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

Ponadto bierze czynny udział w procesie tworzenia wewnętrznych, jak i zewnętrznych procedur postępowania.

Tel. +48 22 165 43 80
E-mail olga.wozniak@rklegal.pl
LinkedIn | vCard