Podatki

Podatki w 2019 roku

Podatki w 2019 roku

Rozliczanie podatków związanych z samochodami - co nowego?

Rozliczanie  podatków  związanych  z  samochodami  –  od  stycznia  2019  r.  wydatki  związane  z  korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza, podlegać będą  zaliczeniu  do  kosztów  uzyskania  przychodów  w  wysokości  75  %.  Pełne  odliczenie  kosztów  będzie   wymagało udowodnienia, że pojazd jest wykorzystywany w całości w ramach firmy.

Joanna Blacharska

Head of Audit and Finance Department

E-mail blacharska@rklegal.pl


Skontaktuj się z nami