Polisolokaty

Działania podmiotów oferujących polisolokaty stanowią często tzw. niedozwolone praktyki umowne, a szereg zapisów w polisach stosowanych przez UFK kwalifikowanych jest przez sądy jako tzw. niedozwolone klauzule umowne. Na tej podstawie konsumenci mają do dyspozycji wiele instrumentów prawnych, dzięki którym mogą odzyskać nie tylko opłatę likwidacyjną, ale również środki utracone na skutek niewłaściwego zarządzania funduszem.

Więcej informacji znajdzą Państwo na stronie polisolokaty.info

 

Zakres usług

 Negocjacje z ubezpieczycielami i polubowne rozwiązywanie sporów 

W imieniu naszych klientów kontaktujemy się z wybraną instytucją i próbujemy zakończyć sprawę polubownie. W przypadku niemożności takiego załatwienia sprawy, kierujemy ją na drogę postępowania sądowego.

 Postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Kierujemy pozwy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o zbadaniem zgodności postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia stosowanych przez firmę z prawem po postępowania o zapłatę skierowane przeciwko ubezpieczycielom.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wielokrotnie wskazywał, że stosowanie opłat likwidacyjnych jest niezgodne z prawem. Tego typu postanowienia są wpisywane do rejestru tzw. klauzul niedozwolonych, co skutkuje zakazem ich stosowania.

 Pozwy zbiorowe

W postępowaniach zbiorowych dochodzimy w imieniu naszych klientów zwrotu składek utraconych na skutek niewłaściwego zarządzania. Dotyczy to sytuacji, w której końcowa wartość polisy jest niższa od kwoty wpłaconej do UFK.

 Ochrona praw konsumentów

Wspieramy klientów w dochodzeniu swoich praw i odzyskiwaniu pieniędzy wpłaconych na konto polisolokat. W pierwszej kolejności bezpłatnie dokonujemy analizy produktu posiadanego przez klienta pod kątem możliwości dochodzenia zwrotu wpłaconych środków.

Zadzwoń lub napisz do nas i sprawdź, co można zrobić w Twojej sprawie!

tel: +48 22 165 43 42
mail: guniewicz@rklegal.pl

 

 

 

Kontakt

Szymon Guniewicz
Szymon Guniewicz

Counsel

Łukasz Seroczyński
Łukasz Seroczyński

Associate Business Advisory & Litigation Department

referencje

Teresa Wiśniewska