Prawo energetyczne

Świadczymy bieżącą obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców energetycznych, w szczególności zajmujących się obrotem paliwami płynnymi z zagranicą.  

Zakres usług

 Postępowanie koncesyjne:

 • weryfikacja wymaganych dokumentów i oświadczeń,
 • kwestie zabezpieczeń finansowych, przygotowanie wniosków,
 • bieżące monitorowanie postępowania i kontakt z organem koncesyjnym.

 Problematyka zapasów obowiązkowych i opłaty zapasowej: 

 • rozpoznanie obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych oraz sposobu jego realizacji,
 • tworzenie i opiniowanie umów o magazynowanie i umów biletowych,
 • postępowania przed prezesem Agencji Rezerw Materiałowych.

 Zagadnienia VAT i akcyzy: 

 • identyfikacja problemów w zakresie zobowiązań podatkowych,
 • przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych,
 • przygotowywanie odwołań i skarg na decyzje organów podatkowych.

 Bieżąca obsługa prawna: 

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o sprzedaż i dostawy paliw płynnych, w tym na poziomie B2B,
 • umów o przechowywanie i umów składu.

 Pomoc przy transakcjach zbycia/nabycia przedsiębiorstwa energetycznego (jego zorganizowanej części), w tym: 

 • proces due dilligence,
 • przygotowywanie i negocjowanie umowy sprzedaży,
 • asysta przy zawarciu umowy sprzedaży. 

Kontakt

Szymon Guniewicz
Szymon Guniewicz

Counsel

referencje

Solumus Fornet