Rafał Wyziński

Partner

Head of Business Advisory & Litigation Department


Rafał Wyziński

Edukacja

 • Aplikacja Adwokacka - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (2013)
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010)
 • Rozpoczęcie pracy doktorskiej na temat pracowników zależnych ekonomicznie pod kierunkiem dr hab. prof. UW Małgorzaty Gersdorf

Praktyki

PRAWO PRACY (procesy zatrudnienia; restrukturyzacje; rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami; rozliczenia czasu pracy; szkolenia z zakresu prawa pracy; kontrole PIP; ubezpieczenia społeczne) 

PROCESY SĄDOWE (zakazy konkurencji; procesy: pracownicze, odszkodowawcze, postępowania przeciwko byłej kadrze menadżerskiej)

PRAWO KORPORACYJNE (rozpoczęcie działalności biznesowej; restrukturyzacja; opiniowanie i przygotowywanie umów handlowych; doradztwo w obrocie handlowym; ochrona własności intelektualnej) 

Języki obce

angielski, niemiecki

Doświadczenie

Od 1 stycznia 2018 roku Partner kancelarii RK Legal. Koordynuje prace Departamentu Wsparcia Biznesu. Odpowiada za prowadzenie procesów sądowych, a także obsługę prawną spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pomagając głównie w kwestiach związanych z zatrudnieniem. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym materialnym i procesowym.

Doświadczenie procesowe zdobył prowadząc postępowania sądowe ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących kwestii pracowniczych i spraw cywilnych odszkodowawczych. 

Wybrane zrealizowane projekty

W trakcie pracy w kancelarii RK Legal mecenas Rafał Wyziński był członkiem zespołów procesowych, w których doprowadzono do ugody lub wygranej w postaci zasądzenia bądź oddalenia powództwa, w ponad 40 sprawach. Wiele z nich dotyczyło kwestii roszczeń pracowniczych, żądania ustalenia istnienia stosunku pracy, naruszania zakazu konkurencji, kwestii odszkodowawczych, szczególnie dla firm z branży ochrony osób i mienia.

W ramach prowadzonej praktyki prawa pracy niejednokrotnie mierzył się z tematami trudnymi i niekonwencjonalnymi, np. kwestii mobbingu pracowniczego - wymagającymi nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także szeroko pojętych tzw. kompetencji miękkich, takich jak: inteligencja emocjonalna, umiejętność budowania zaufania, łatwość prowadzenia negocjacji i mediacji.

Informacje dodatkowe

Członek AIJA - International Association of Young Lawyers, organizacji zrzeszającej młodych prawników.

Współautor książki: „Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy”, wydanej w 2012 r. przez LexisNexis (współautorstwo: M. Gersdorf, M. Raczkowski, R. Wyziński).

Ostatnie publikacje:

"Nowelizacja Kodeksu pracy – będzie więcej spraw o mobbing, łatwiej będzie wyegzekwować świadectwo pracy" Rzeczpospolita 2019

Komentarz ekspercki w artykule "Firmy nie znają nowych regulacji dotyczących zmian w aktach pracowniczych" - red. Mateusz Rzemek, Rzeczpospolita 09.12.2018 r.

"Od nowego roku pracodawców czeka spore zamieszanie" Rzeczpospolita, 15.11.2018 r.

"Czarne listy na Facebooku dyskredytują pracodawców", Dziennik Gazeta Prawna z dnia 10 marca 2015 r.

„Urlop nie dla każdego”, Rzeczpospolita z dnia 1 czerwca 2011 r.

„Nieprzemyślana nowela”, Rzeczpospolita z dnia 8 marca 2011 r.

Ostatnie wystąpienia

 • Zmiany w gromadzeniu danych podczas rekrutacji RZECZoPRAWIE, 2019

 • Konferencja: " ROK Z RODO – CZY JESTEŚ GOTOWY DO KONTROLI?" 2019 Panel "Ochrona danych osobowych pracowników i osób rekrutowanych"

 • XIX Konferencja Branży Ochrony (2019) Wystąpienie na temat: "Bezpieczna rekrutacja i bezpieczne zatrudnianie".

 • "Od nowego roku pracodawców czeka spore zamieszanie" RZECZoPRAWIE, 2018
 • Szkolenie Practical Events na temat zmian w Prawie Pracy i RODO. (2018)
 • XVII Konferencja Branży Ochrony (2018) Wystąpienie na temat: "Nowy Kodeks Pracy – planowana
  rewolucja w prawie pracy. Czy znikniezatrudnienie na umowę zlecenia?"
 • XVI Konferencja Branży Ochrony (2017) Wystąpienie na temat zmian w prawie pracy oraz przykładach z orzecznictwa dot. zwalniania pracowników.

Tel. +48 22 380 33 44
E-mail wyzinski@rklegal.pl
LinkedIn | vCard