Reprywatyzacja i roszczenia dekretowe

Oferta kancelarii związana z branżą nieruchomości obejmuje także wielowątkowe sprawy dot. kwestii reprywatyzacji i roszczeń dekretowych.

Zakres usług

 Nacjonalizacja przemysłu 

Prowadzimy postępowania administracyjne i sądowe dotyczące przedsiębiorstw znacjonalizowanych na podstawie ustawy i dekretu z 1946 r.

 Grunty warszawskie

Prowadzimy postępowania administracyjne i sądowe dotyczące gruntów na terenie m. st. Warszawy, wywłaszczonych na podstawie tzw. „dekretu warszawskiego”.

 Reforma rolna 

Prowadzimy postępowania administracyjne i sądowe dotyczące gruntów wywłaszczonych na podstawie dekretu o reformie rolnej z 1944 r.

 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości 

Prowadzimy postępowania mające na celu uzyskanie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. 

Kontakt

Paweł Zimiński
Paweł Zimiński

Managing Partner

Marcin Jadczak
Marcin Jadczak

Managing Associate

Head of Real Estate Department

 

Aleksandra Kozubska
Aleksandra Kozubska

Associate

Real Estate Department

referencje

Perun