Rozwiązywanie sporów

Prowadzenie działalności gospodarczej obfituje w sytuacje sporne. Nierzetelni dostawcy, kontrahenci niewywiązujący się z zapisów umowy czy pracownicy, przez których firma traci na wartości, to tylko wybrane przykłady. Nie da się takich sytuacji wyeliminować, można jednak zminimalizować ryzyko z nimi związane. Oprócz doskonałej znajomości przepisów procesowych wymaga to odpowiedniego doboru środków do sytuacji i przeciwnika, a także znajomości „sali sądowej" i doświadczenia, które można uzyskać tylko przez wielokrotne prowadzenie procesów.

Zakres usług

 Negocjacje i mediacje 

Rozwiązywanie sporów nie zawsze musi zakończyć się procesem sądowym. Rozumiemy, że szybkie zakończenie sporu na etapie przedsądowym często przynosi naszym klientom więcej korzyści, niż wygrana długoletniego procesu. Pomagamy znaleźć ugodowe rozwiązania bez naruszenia interesu naszego klienta, omawiamy korzyści i potencjalne zagrożenia związane z treścią ugód. Reprezentujemy także klientów w postępowaniach mediacyjnych przed profesjonalnymi mediatorami.

 Rozwiązywanie sporów z kontrahentami 

Spory z kontrahentami to najczęstsze problemy naszych klientów. Ich rozwiązanie wymaga dobrania odpowiednich do sytuacji środków, a gdy sprawa trafi do sądu –  właściwej strategii procesowej, precyzji w prowadzeniu sprawy, odpowiedniego doboru argumentów i przedstawienia dowodów we właściwym czasie. Czasami o wygranej decydują wyłącznie argumenty formalne i kwestie procesowe. Jeśli trzeba, o zwycięstwo walczymy do samego końca – przed sądami odwoławczymi czy Sądem Najwyższym. Towarzyszymy naszym klientom przez całe postępowanie sądowe oraz później, na etapie egzekwowania swoich należności.

 Postępowania przeciwko kadrze zarządzającej 

Postępowania przeciwko członkom zarządu wymagają doświadczenia i dobrej znajomości orzecznictwa sądowego. Często są jedynym sposobem na odzyskanie należności dla naszych klientów, którzy nie mogą uzyskać zaspokojenia z majątku kontrahenta. Pomagamy oszacować ryzyko i szanse przed rozpoczęciem takiego procesu, analizujemy przesłanki odpowiedzialności byłego menadżera, w tym kwestie związane z prawem upadłościowym.

Postępowanie przed sądami arbitrażowymi 

Kontakt

Michał Rączkowski
Michał Rączkowski

Managing Partner

Rafał Wyziński
Rafał Wyziński

Partner

Head of Business Advisory & Litigation Department

referencje

Lexus Rauch