Aktualności

Nieważność umowy polisolokat – kolejne wyroki na korzyść konsumentów

Nieważność umowy polisolokat – kolejne wyroki na korzyść konsumentów

231 189,94 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie otrzyma klient kancelarii, którego reprezentowaliśmy w sporze z towarzystwem ubezpieczeniowym oferującym polisy na życie z UFK.

W zasadniczych motywach rozstrzygnięcia sąd podzielił argumentację dotyczącą nieważności umowy zaprezentowaną przez stronę powodową. Podkreslił, że ani powód, ani tym bardziej biegły nie byli w stanie określić sposobu ustalenia świadczenia przez pozwanego, a całkowite ryzyko inwestycyjne spoczywało na stronie powodowej.  

więcej

Kolejny sukces RK Legal w sprawie polisolokat

Kolejny sukces RK Legal w sprawie polisolokat

29 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał kolejny pozytywny wyrok dla klientów kancelarii.

więcej

Happy Easter Everyone!

Happy Easter Everyone!

Niech nadchodzące święta, będą dla Państwa czasem spokoju, odprężenia i bliskości! Happy Easter Everyone!