Kontakt

Elwira Jastrzębska
Elwira Jastrzębska

Head of PR and Marketing Department

Informacje prasowe

Obciążanie wierzycieli opłatą za umorzenie postępowania niezgodne z Konstytucją

Obciążanie wierzycieli opłatą za umorzenie postępowania niezgodne z Konstytucją

Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem sędziego TK Rafała Wojciechowskiego jednogłośnie orzekł, że art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych w zakresie, w jakim dotyczy umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela złożony przed dniem wejścia w życie tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

więcej

Polisolokaty Kolejny wyrok na korzyść konsumentów

Polisolokaty Kolejny wyrok na korzyść konsumentów

Zapadł kolejny wyrok stwierdzający nieważność umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za abuzywne zarówno postanowienia warunków ubezpieczenia, jak i regulaminu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na podstawie art. 808 § 5 k.c. w zw. z art. 3851-3853 k.c. (wyrok z 26 maja 2020 r. sygn. akt XXV C 725/17, nieprawomocny). 

 

Obsługę spaw z zakresu polisolokat w naszej kancelarii koordynuje mec. Szymon Guniewicz (E: szymon.guniewicz@rklegal.pl, tel:+22 165 43 42)

 

więcej

Budowa w czasach zarazy – czyli jak zmienią się relację pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w związku z pandemią

Budowa w czasach zarazy – czyli jak zmienią się relację pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w związku z pandemią

Jeśli trzepot skrzydeł motyla w Ohio, może po trzech dniach spowodować w Teksasie burzę piaskową, to huragan w Chinach wywołany wirusem COVID-19 może doprowadzić do zapaści niewidzianej w Europie co najmniej od kryzysu finansowego z 2008 r. a może nawet od czasów podnoszenia się ze zgliszcz po II Wojnie Światowej. Wszystko wskazuje na to, że fala kryzysu wkrótce uderzy w rynek budowlany, który jest w pewnym sensie zwierciadłem wszelkich problemów, z jakimi w danym momencie mierzy się polska gospodarka.

więcej