Sylwia Kilińska

Counsel

Business Advisory & Litigation Department


Sylwia Kilińska

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (2013)
  • Studia podyplomowe - Akademia Spółek - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Wydział Prawa, Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, specjalizacja cywilna, ocena na dyplomie – bardzo dobra
  • Dwa staże zawodowe w kancelariach prawniczych w Wielkiej Brytanii – CTS Solicitors Claim Today (Birmingham), Alexander Samuel LLP Solicitors (Londyn)
  • Program International Legal Skills (WSHiP im. R. Łazarskiego wspólnie z Center for International Legal Studies w Salzburgu) 

Praktyki

PRAWO HANDLOWE I KORPORACYJNE (rozpoczęcie działalności biznesowej; restrukturyzacja; opiniowanie i przygotowywanie umów handlowych; doradztwo w obrocie handlowym; ochrona własności intelektualnej) 

PROCESY SĄDOWE (odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki; praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów; roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy; klauzule niedozwolone lub naruszenie prawa do firmy)

SZKOLENIA PRAWNE (np. „Ustawa o prawach konsumenta – nowe prawa i obowiązki stron umów sprzedaży”; „Problematyka zawierania umów w obrocie gospodarczym"; „Ochrona danych osobowych – obowiązki, zagrożenia, wyzwania”)

Języki obce

angielski, niemiecki

Doświadczenie

Odpowiada za  kompleksową obsługę spółek i przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prawie handlowym, korporacyjnym oraz cywilnym, wspierając klientów  m.in. przy zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych, w profesjonalnym obrocie handlowym, czy opiniując oraz przygotowując umowy handlowe.

Doświadczenie zdobyte na Wyspach Brytyjskich pozwala bez problemu poruszać się w sprawach międzynarodowych i wspierać te procesy biznesowe klientów, które wymagają wieloaspektowego podejścia.

Wybrane zrealizowane projekty

W RK Legal mecenas Sylwia Kilińska obsługuje firmy z branży: Automotive, Ochrona Zdrowia, Finanse, Farmacja, Reklama, Przemysł, E-Commerce, etc. Jest dla klientów wsparciem, zapewniając im bieżącą obsługę, jak również reprezentuje klientów w sporach sądowych, w szczególności z zakresu osobistej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, czy też praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Prowadzenie różnorodnych projektów związanych z rozpoczęciem działalności biznesowej w Polsce, jej rozwojem, restrukturyzacją czy też likwidacją, oraz dogłębne poznanie specjalistycznych aspektów funkcjonowania poszczególnych klientów, pozwalają mecenas Sylwii Kilińskiej rozumieć problemy klientów i odpowiadać na ich bieżące potrzeby. 

Dodatkowe informacje

Kilkukrotnie występowała w TVP Warszawa, wypowiadając się jako ekspert w tematach prawniczych.

Wybrane publikacje:

„Zmiany w kodeksie spółek handlowych od lipca 2018 r. - dematerializacja akcji”, infor.pl,

„Rewolucja w zasadach ochrony danych osobowych”, telegraf.biz, 06.07.2017

Ostatnie wystąpienia

  • November Credit & Collection Days (2018) Wystąpienie na temat: "Postępowania upadłościowe i układowe w przedsiębiorstwie, wczoraj, dziś, jutro."
  • XVII Konferencja Branży Ochrony (2018) Wystąpienie na temat: "Co zmieni w biznesie Konstytucja
    Biznesu?"
  • Konferencja Windykacja 2016. Nowocześnie, prokliencko, skutecznie." (2016) Prelekcja i prowadzenie panelu: „Wpływ nowych przepisów Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego na branżę windykacyjną.”

 

Tel. +48 22 380 33 44
E-mail kilinska@rklegal.pl
LinkedIn | vCard