Szymon Guniewicz

Counsel


Szymon Guniewicz

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (2007)
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001)

Praktyki

PRAWO ENERGETYCZNE (postępowanie koncesyjne; zapasy obowiązkowe i opłata zapasowa; biokomponenty i biopaliwa ciekłe; akcyza i VAT; umowy biletowe; umowy na dostawy paliw ciekłych)

PRAWO BANKOWE (windykacja należności masowych)

PRAWO PRACY (umowy o pracę, restrukturyzacje, kontrakty menadżerskie i ustawa kominowa)

PRAWO KARNE GOSPODARCZE (przywłaszczenie, sprzeniewierzenie, działanie na szkodę spółki)

PROCESY SĄDOWE (pracownicze, odszkodowawcze, polisolokaty, przestępstwa menadżerskie)

Języki obce

angielski, niemiecki

Doświadczenie

Odpowiada za obsługę klientów w zakresie prawa energetycznego i procesów sądowych.

Posiada doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu klientów m.in. przed Urzędem Regulacji Energetyki i Agencją Rezerw Materiałowych w sprawach koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz zapasów obowiązkowych i opłat zapasowych, biokomponentów i biopaliw ciekłych, podatku akcyzowego i VAT.

Ponadto ma wieloletnią praktykę w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa pracy oraz ubezpieczeniowego i bankowego. 

Zrealizowane projekty

  • Udział w postępowaniach koncesyjnych przedsiębiorstw energetycznych.
  • Udział w transakcji nabycia przez klienta zorganizowanej części przedsiębiorstwa energetycznego. 
  • Udział w postępowaniach sądowych z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa pracy oraz cywilnego. 

Wybrane publikacje medialne:

„Opłaty likwidacyjne: pozew indywidualny czy zbiorowy?”, egospodarka.pl., 27.07.2015

„Ważne dla walczących z nieuczciwymi zapisami w umowach. SN zdecyduje jak interpretować wyroki SOKiK-u”, qbusiness.pl, 08.05.2015

„SN zdecyduje, kogo dotyczą zakazane klauzule”, lex.pl, 10.05.2015

„Ważne dla walczących z nieuczciwymi zapisami w umowach – Sąd Najwyższy zdecyduje jak interpretować wyroki SOKiK-u”, banking-magazine.pl, 08.05.2015

Tel. +48 22 165 43 42
E-mail guniewicz@rklegal.pl
LinkedIn | vCard