Polisolokaty to umowy łączące elementy polisy na życie oraz inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). Choć sprzedawane są jako produkty ubezpieczeniowe, to w rzeczywistości mają charakter inwestycyjny, ponieważ suma ubezpieczenia zależy od wyniku finansowego funduszu i służy wyłącznie temu, by umowie nadać formalnie charakter polisy ubezpieczeniowej, zapewniając tym samym obejście przepisów dotyczących produktów inwestycyjnych.

Pomagamy w odzyskiwaniu środków zainwestowanych w polisolokaty

Z perspektywy efektów ekonomicznych ubezpieczenie na życie z UFK jest produktem inwestycyjnym, a większość środków inwestowana jest na zasadach zbliżonych do funduszy inwestycyjnych. Wbrew zapewnieniom doradców finansowych, którzy przedstawiają polisolokaty jako bezpieczne lokaty, są to stosunkowo skomplikowane i ryzykowne produkty finansowe. Ich sprzedawcy pomijają informacje np. o ryzyku związanym z lokowaniem środków lub o charakterystyce aktywów wchodzących w skład funduszu, kryteriach doboru aktywów czy zasadach ich dywersyfikacji. Niestety, bardzo często okazuje się, że środki zebrane w ramach polisolokat inwestowane są w aktywa, których wartość systematycznie spada.  

Konsumenci nie mają również świadomości, że  wcześniejsze rozwiązanie umowy polisolokaty wiąże się najczęściej z pobraniem tzw. opłat likwidacyjnych (zwanych również świadczeniami wykupu) sięgających w niektórych przypadkach nawet 100% zainwestowanej kwoty. Oznacza to utratę większości (jeżeli nie całości) ulokowanych w polisolokatach pieniędzy. Ponadto działania podmiotów oferujących polisolokaty stanowią często niedozwolone praktyki umowne, a szereg zapisów umownych kwalifikowanych jest jako tzw. klauzule abuzywne. 

Oferujemy:

  • kompleksową analizę umów ubezpieczeń na życie z UFK),
  • wsparcie w rozwiązywaniu umów bez ponoszenia opłat likwidacyjnych,
  • dochodzenie zwrotu całości zainwestowanych środków na drodze sądowej.

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C