Przygotowujemy firmy do wdrożenia zasad ESG i pomagamy budować wizerunek organizacji działającej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Działamy z przekonaniem, że skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z aspektami środowiskowymi, społecznymi oraz ładem korporacyjnym są ważnym elementem wzmacniania wiarygodności i konkurencyjności.

W RK Legal rozumiemy, że transformacja działalności biznesowej w kierunku zasad ESG to ewolucja, nie rewolucja”

adw. Maria Muchin-Kresa, Business Advisory & Litigation Department
ESG environmental social governance wsparcie prawne zrównoważony rozwój biznesu

Wsparcie prawne i doradztwo ESG w RK Legal

RK Legal oferuje kompleksowe wsparcie prawne i komunikacyjne dla firm w zakresie ESG (Environmental, Social, Governance). W odpowiedzi na unijne inicjatywy legislacyjne, zmierzające do przekształcenia gospodarki w bardziej sprawiedliwą i zrównoważoną, wdrażanie praktyk ESG staje się nieodzownym elementem działalności każdej firmy. Obecnie, nie tylko spółki z rynku regulowanego, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa muszą podjąć odpowiednie kroki w celu integracji ESG z ich strategią biznesową. Nie jest to już tylko kwestia wyboru, ale konieczność, która wpływa na pozyskiwanie inwestorów, partnerów biznesowych, jak również na lojalność klientów i pracowników.

Dlaczego ESG jest ważne dla firm już teraz?

Ze względu na rosnące wymagania konsumentów, zmiany legislacyjne i wymogi Unii Europejskiej, odpowiednie wdrożenie strategii ESG może znacząco wpłynąć na przyszłość każdej firmy. Coraz częściej decyduje o pozyskaniu inwestorów, zachowaniu konkurencyjności na rynku oraz budowaniu długoterminowych relacji z klientami i partnerami biznesowymi.

  • Odpowiednie wdrożenie ESG może znacząco wyróżnić Twoją firmę na rynku
  • Nieuwzględnienie ESG może stanowić przeszkodę w relacjach biznesowych
  • Firmy działające zgodnie z zasadami ESG często mogą liczyć na lepsze warunki finansowania
  • Etapowe wdrażanie ESG pozwala na dokładne przygotowanie i rozłożenie kosztów

Nasze usługi

Audyt ESG

Przeprowadzamy szczegółowy audyt w Twojej organizacji, identyfikując luki i rekomendując kolejne kroki, razem z harmonogramem ich wdrożenia.

Wsparcie w ocenie podwójnej istotności

Wspomagamy w ocenie działań ESG w kontekście biznesowym i społecznym.

Przygotowanie dokumentacji

Dostosowanie dokumentacji, którą Twoja firma posługuje się wewnętrznie i zewnętrznie, do wymogów ESG.

Zarządzanie ryzykiem greenwashingu

Pomagamy uniknąć pułapek marketingowych i prawnych związanych z nieuczciwym przedstawianiem działań proekologicznych.

Szkolenia ESG dla Twojej organizacji

Oferujemy szkolenia dla zespołów na różnych poziomach organizacyjnych, aby podnieść świadomość i zrozumienie kwestii ESG wśród pracowników.

Certyfikacja ESG

Wspieramy w procesie uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność z zasadami ESG.

Wsparcie przy audytach ESG

Oferujemy bieżące wsparcie w audytach ESG przeprowadzanych przez partnerów biznesowych

Wsparcie komunikacyjne

Wsparcie w komunikacji działań ESG i budowaniu wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie

Dlaczego my?

Nasza kancelaria łączy wiedzę prawną z doświadczeniem z praktycznym doświadczeniem w obszarze ESG. Naszym celem jest sprawne i nieuciążliwe przeprowadzenie Twojej organizacji przez proces wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju do strategii biznesowej. Nasz zespół składa się z ekspertów, którzy rozumieją, że ESG to nie tylko odpowiedź na wymogi regulacyjne, ale również inwestycja w rozwój firmy.  Zapewniamy indywidualne podejście, dostosowane do unikalnych potrzeb każdej organizacji i nakierowane na budowanie trwałej wartości.

Czym jest ESG?

ESG (Environmental, Social, Governance) oznacza:

  • działania firmy na rzecz ekologii, takimi jak efektywność energetyczna czy zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych
  • odpowiedzialność społeczną, zwłaszcza w zakresie relacji firmy z pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi i lokalną społecznością. To m.in. prawa pracownicze, bezpieczeństwo, różnorodność, etyka biznesu i zaangażowanie społeczne.
  • Ład korporacyjny, który odnosi się do struktury zarządzania, przejrzystości, etyki i zasad, które kształtują działalność firmy.
Chętnie odpowiem na Państwa pytania!

Elwira Jastrzębska

Head of Business Development & Marketing Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C