Pandemia pokazała jak ważne jest wprowadzenie nowych technologii do codziennego życia – przeprowadzanie zdalnych posiedzeń organów spółek, zawieranie umów w formie elektronicznej, czy też prowadzenie dużych projektów wyłącznie online było dużym wyzwaniem.

Przeniesienie znacznej części biznesu do internetu wiązało się i dalej wiąże się z wieloma wątpliwościami po stronie przedsiębiorców. Pomagamy naszym klientom, zwłaszcza tym z zagranicznymi powiązanymi, odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, która bardzo powoli odchodzi od przesadnego formalizmu i przechodzi proces informatyzacji instytucji państwowych.

r. pr. Sylwia Kilińska – Łokieć

Jak możemy wesprzeć Twoją firmę?

Obsługa Zgromadzeń Wspólników / Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy 

Przygotowujemy projekty wszelkich niezbędnych dokumentów, pomagamy przy kontaktach ze wspólnikami, zwłaszcza z zagranicznymi, bierzemy czynny udział w zgromadzeniach, reagujemy na żądania wspólników.

Obsługa posiedzeń organów nadzorczych 

Opracowujemy protokoły wraz z niezbędnymi uchwałami, pomagamy w przeprowadzaniu posiedzeń organów nadzorów.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Czuwamy nad poprawnością wpisów w CRBR, przygotowujemy stosowne zgłoszenia, prostujemy zgłoszenia niepoprawnie złożone przez klientów.

Sporządzanie regulaminów poszczególnych organów spółek

Znając swoich klientów jesteśmy w stanie opracować regulaminy, które uwzględniają obowiązujące w organizacji schematy działania i procedury.

Sporządzanie projektów uchwał poszczególnych organów

Czuwamy, aby uchwały poszczególnych organów były zgodne z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi regulacjami.

Skorzystali z usługi

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C