Transakcje z konsumentami posiadają szczególny status z uwagi na przypisaną im ochronę. Dlatego wymagają uważnego przygotowania i dokładnej oceny ryzyk. 

Weryfikacja wzorców umownych pod kątem niedozwolonych klauzul

Umieszczenie w dokumentach klauzul abuzywnych skutkuje nieważnością takich postanowień. W rezultacie, jeżeli w opinii klienta takie zapisy były ważne, w przypadku uznania ich za niedozwolone, firma traci możliwość powoływania się na nie. Warto tak konstruować umowy, aby zabezpieczały interesy obydwu stron.

Sporządzanie regulaminów, ogólnych warunków świadczenia usług dotyczących konsumentów

Poza analizą już obowiązujących wzorów dokumentów prawnicy kancelarii od podstaw przygotowują regulaminy, ogólne warunki itp., według potrzeb i wytycznych klientów.

Doradztwo dotyczące transakcji z konsumentami 

Skorzystali z usługi

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C