Mobbing w stosunku do pracowników jest zjawiskiem, o którym słyszymy coraz częściej. Może wiązać się dla firmy i jej zespołu z poważnymi konsekwencjami. Dlatego odpowiednie rozpoznanie go, a także dobrze dobrana reakcja firmy jest kluczowa dla zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom tego zjawiska. Zespół Departamentu Prawa Pracy RK Legal opracował szkolenie antymobbingowe, pomagające rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tym tematem.

Problematyka mobbingu jest coraz częstszym wyzwaniem dla firm. Dlatego proponujemy kompleksowe omówienie tematu od sposobu zapobiegania mobbingowi, jego prawidłowego rozpoznania, aż po omówienie odpowiedniego reagowania. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, menadżerów oraz działów HR. 

adw. Rafał Wyziński, Partner RK Legal

Pomagamy naszym klientom w odpowiedzi na takie pytania jak:

Dlaczego przeciwdziałanie mobbingowi jest ważne dla organizacji?

Przedstawiamy całościowe spojrzenie na konsekwencje mobbingu w organizacji, w tym aspekty prawne, jak możliwe roszczenia i konsekwencje pozaprawne dla obszarów HR/PR spółki. Dowiemy się, dlaczego skuteczne przeciwdziałanie mobbingowi jest nie tylko etycznym, ale także strategicznym elementem dla każdej organizacji.

Kiedy mamy do czynienia z mobbingiem?

Wprowadzamy Państwa w świat mobbingu, analizując kluczowe elementy definicji tego zjawiska, takie jak uporczywość, długotrwałość, nękanie, zastraszanie, zaniżenie oceny zawodowej, poniżanie i izolowanie pracownika. Przedstawiamy również różnice między mobbingiem a dyskryminacją oraz molestowaniem, wyjaśniając, kto może dopuszczać się mobbingu i jakie formy może on przyjąć w relacjach między współpracownikami, a także między przełożonymi a podwładnymi. Zobaczymy także realne przykłady zachowań mobbingowych, które są potencjalnie szkodliwe dla organizacji, oraz omówimy przypadki z orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, aby lepiej zrozumieć skalę problemu. W końcu wyjaśnimy, co nie jest uznawane za mobbing, aby uniknąć nadużyć.

Jak przeciwdziałać mobbingowi? – profilaktyka anytmobbingowa

Prezentujemy praktyczne metody przeciwdziałania mobbingowi poprzez profilaktykę. Omawiamy najczęstsze przyczyny i czynniki sprzyjające mobbingowi, aby zidentyfikować potencjalne źródła problemu i zapobiec ich eskalacji. Skupiamy się na zasadach odpowiedniej komunikacji na linii przełożony-podwładny, w tym wydawaniu poleceń, sposobach udzielania feedbacku i wyznaczaniu granic dopuszczalnej krytyki. Odkryjemy także, w jaki sposób komunikacja niewerbalna może być formą mobbingu i jakie zachowania powinny wzbudzić naszą czujność. Nauczymy się, jak reagować na przejawy mobbingu w otoczeniu, aby jak najszybciej i najskuteczniej przeciwdziałać temu problemowi.

Procedura postępowania w sprawie zgłoszeń mobbingowych

Wyjaśniamy procedurę postępowania w przypadku zgłoszeń mobbingowych. Omawiamy, gdzie można skierować zgłoszenie oraz jaki organ będzie je rozpatrywał. Przekazujemy wskazówki dotyczące tego, kto powinien zostać wysłuchany, jak powinno przebiegać przesłuchanie oraz jak sformułować wnioski. Wyjaśniamy, jakie kroki należy podjąć w oparciu o wyniki postępowania w sprawie mobbingu, aby skutecznie zapobiec powtarzaniu się takich sytuacji w przyszłości.

Chętnie odpowiem na Państwa pytania!

Elwira Jastrzębska

Head of Business Development & Marketing Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C