Ostatnie zmiany w prawie pracy będą sporą rewolucją dla firm i to w wielu aspektach ich działalności. Dlatego zespół RK Legal przygotował dla Państwa specjalne szkolenie, które pozwoli poznać nowe regulacje, dowiedzieć się, które z nich trzeba wprowadzić i sprawdzić jak zrobić to najlepiej. Warsztat z adwokatami, którzy na co dzień zajmują się tymi kwestiami to gwarancja przygotowania na nadchodzące zmiany!

W zasadzie od początku pandemii pracodawcy czekają na prawne uregulowania pracy zdalnej. Okazuje się, że dopiero zakończenie stanu epidemii spowodowało, że rząd zdecydował się przyjąć projekt zmian w Kodeksie pracy, które na trwałe wprowadzą regulacje, które jej dotyczą.

adw. Rafał Wyziński, partner

Dlaczego warto powierzyć nam szkolenie pracowników w Państwa firmie?

Rozumiemy cele biznesowe Państwa firmy

Zwinnie poruszamy się między aktualnymi przepisami prawa, standardami branżowymi i regułami korporacyjnymi. Wspieramy funkcjonowanie firm naszych klientów na wielu poziomach. W codziennej współpracy stawiamy na jasne odpowiedzi, skupione wokół celów biznesowych. Nasze opinie prawne dają konkretne rozwiązania i pozwalają podjąć precyzyjne decyzje.

Merytoryczna wiedza od specjalistów

Nasz zespół rozwijamy w modelu T-shaped skills. Każdy z pracowników Departamentu Wsparcia Biznesu i Sporów Sądowych posiada szeroką wiedzę z zakresu prawnego wsparcia przedsiębiorstw, jednocześnie będąc specjalistą w określonych zagadnieniach.

Mówimy prostym językiem

Odchodzimy od modelu prawnika – mentora. Kładziemy nacisk na partnerskie relacje i pokazywanie możliwości. W szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej rozumiemy, że jedną z kluczowych wartości jest umiejętność podejmowania przez naszych klientów bardziej świadomych, a przez to lepszych decyzji dotyczących zarządzania zarówno przedsiębiorstwem, jak i kapitałem. Naszą rolą jest podążanie za decyzjami klientów i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w świecie prawnych niuansów.

Szkolenia to nasza specjalność

Nasi specjaliści często występują na konferencjach i spotkaniach branżowych, prowadzą webinaria,warsztaty oraz szkolenia. Doświadczenie w takich aktywnościach sprawia, że umiemy zwięźle formułować myśli, skupiać się na konkretach i efektywnie przekazywać wiedzę. Nasi szkoleniowcy zwykle otrzymują najwyższe noty wśród prelegentów różnorodnych spotkań.

Proponowany program szkolenia:

Nowelizacja Polskiego Ładu

Omówienie nowelizacji Polskiego Ładu, zmiany obowiązujące od dnia 1 lipca 2022 roku.

 • Obniżenie podatku PIT
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej
 • Zmiany w możliwości złożenia oświadczenia PIT-2
 • Zmiany w katalogu zwolnień podatkowych
 • Zmiany dla podatników liniowych

Planowane zmiany w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

Omówienie projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym pracy zdalnej oraz wprowadzenie przepisów umożliwiających kontrolę trzeźwości pracownika przez pracodawcę.

 • Definicja pracy zdalnej.
 • Jak formalnie wprowadzić pracę zdalną?
 • Obowiązek zwrotu kosztów przy pracy zdalnej.
 • Zarządzanie czasem pracy przy pracy zdalnej.
 • Wypadek przy pracy w czasie pracy zdalnej.
 • Praca zdalna okazjonalna.
 • Nowe zasady kontroli trzeźwości pracowników
 • Jak wprowadzić nowe regulacje?
 • Jakie metody badania będą dopuszczalne i w jakich sytuacjach?

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywa work-life-balance – planowane zmiany w Kodeksie pracy

Omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Celem niniejszego projektu jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektyw związanych z kwestią tzw. „work life balance”.

 • Nowe zasady zawierania umów na okres próbny
 • Jakie dodatkowe uprawnienia dla pracownika, a obowiązki dla pracodawcy przewidział ustawodawca dla umów na czas określony.
 • Nowy urlop opiekuńczy.
 • Szkolenia, a czas pracy.
 • Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia.
 • Zmiany w urlopie rodzicielskim, zmiany w urlopie wychowawczym.
 • Zmiany w urlopie ojcowskim.
 • Dni wolne z tytułu siły wyższej.
 • Elastyczna praca dla rodziców dzieci do lat 8.

Ochrona sygnalistów

Omówienie zagadnień zawartych w projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, który implementuje Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

 • Kto będzie mógł być sygnalistą?
 • Jakie naruszenia można zgłosić?
 • Zasady wprowadzania regulaminu naruszeń wewnętrznych.
 • Rejestr naruszeń.
 • Jakie zasady postępowania wyjaśniającego w zakresie zgłoszeń należy przyjąć?
 • Sankcje karne za naruszenie przepisów o ochronie sygnalistów.

Zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Omówienie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 weszła w życie w dniu 4 czerwca 2022 r. Celem ustawy jest wprowadzenie zmian w związku z tzw. umową partnerstwa UE oraz wdrożenie przepisów szczegółowych dotyczących Krajowego Planu Odbudowy.

 • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli podmiotów zatrudniających z zakresu przestrzegania zakazu nakłaniania do rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • Czas zawarcia umowy o prowadzenie PPK
 • Ujednolicenie terminu dokonywania pierwszych i kolejnych wpłat do PPK
 • Nowa definicja podmiotu zatrudniającego
 • Pozostałe zmiany.

Projekt ustawy o umowach zawieranych elektronicznie

W procedowanym obecnie projekcie ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej przewidziano możliwość sporządzenia i zawierania określonych umów np. umowy o pracę, a także rejestracji w ZUS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 • Jakie umowy będą przygotowane za pomocą systemu teleinformatycznego?
 • Jakie udogodnienia będą płynąć z wdrożenia systemu?
 • Doręczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Co oferujemy w ramach szkolenia?:

Doświadczony zespół szkoleniowy

Szkolenie dla Państwa firmy przygotuje i poprowadzi zespół adwokatów naszej kancelarii, którzy na co dzień zajmują się wparciem klientów w sprawach z dziedziny prawa pracy oraz ubezpieczeń.

Nasi trenerzy wspierają klientów w wielu kwestiach związanych z prawem pracy np. dotyczących odwołań od wypowiedzeń i zwolnień tzw. „dyscyplinarnych”, roszczeń z tytułu dyskryminacji, nadgodzin, odpraw pieniężnych.

Analiza potrzeb

Za pośrednictwem narzędzi Google trenerzy przygotują dla Państwa ankietę dotyczącą analizy potrzeb uczestników szkolenia (anonimową lub nie). Na jej podstawie prowadzący doprecyzują program szkolenia.

Materiały szkoleniowe

Dla każdego z uczestników przygotowane zostaną materiały szkoleniowe zawierające ogólną tematykę poruszaną podczas szkolenia, fragmenty aktów prawnych, opis ćwiczeń i miejsce na notatki własne.

Imienny Certyfikat ukończenia szkolenia

Formuła warsztatowa

Szkolenie będzie się składać zarówno z części wykładowej -omówienia aktów prawnych, zmian, kluczowych wniosków dla biznesu oraz części warsztatowej – praktycznych ćwiczeń (opracowanych na podstawie wyników ankiety).

Chętnie odpowiem na Państwa pytania!

Elwira Jastrzębska

Head of Business Development & Marketing Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C